Stiftinga Den Norske Bokbyen
Juridisk navn:  Stiftinga Den Norske Bokbyen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57691203
Fax: 57691278
6848 Fjærland 6848 Fjærland
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Balestrand
Org.nr: 979843518
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kvamme Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.62%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 677.000 612.000 674.000 562.000 538.000
Resultat: 1.000 1.000 -40.000 3.000 16.000
Egenkapital: 790.000 788.000 788.000 827.000 824.000
Regnskap for  Stiftinga Den Norske Bokbyen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 677.000 612.000 674.000 562.000 538.000
Driftskostnader -655.000 -590.000 -700.000 -540.000 -502.000
Driftsresultat 22.000 22.000 -26.000 21.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -21.000 -22.000 -13.000 -18.000 -21.000
Finans -21.000 -22.000 -13.000 -18.000 -20.000
Resultat før skatt 1.000 1.000 -40.000 3.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 -40.000 3.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 577.000 683.000 541.000 607.000 673.000
Sum omløpsmidler 699.000 540.000 576.000 512.000 578.000
Sum eiendeler 1.276.000 1.223.000 1.117.000 1.119.000 1.251.000
Sum opptjent egenkapital 0 588.000 588.000 627.000 624.000
Sum egenkapital 790.000 788.000 788.000 827.000 824.000
Sum langsiktig gjeld 299.000 399.000 168.000 210.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 36.000 162.000 82.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 1.276.000 1.223.000 1.118.000 1.119.000 1.252.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 0 0 0 164.000
Andre inntekter 433.000 612.000 674.000 562.000 374.000
Driftsinntekter 677.000 612.000 674.000 562.000 538.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -273.000 -276.000 -273.000 -241.000 -267.000
Avskrivning -107.000 -73.000 -66.000 -66.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -275.000 -241.000 -361.000 -233.000 -169.000
Driftskostnader -655.000 -590.000 -700.000 -540.000 -502.000
Driftsresultat 22.000 22.000 -26.000 21.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -21.000 -22.000 -13.000 -18.000 -21.000
Finans -21.000 -22.000 -13.000 -18.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 -40.000 3.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 577.000 683.000 541.000 607.000 673.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 577.000 683.000 541.000 607.000 673.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 577.000 683.000 541.000 607.000 673.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 532.000 287.000 302.000 277.000 443.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 167.000 252.000 273.000 234.000 134.000
Sum omløpsmidler 699.000 540.000 576.000 512.000 578.000
Sum eiendeler 1.276.000 1.223.000 1.117.000 1.119.000 1.251.000
Sum opptjent egenkapital 0 588.000 588.000 627.000 624.000
Sum egenkapital 790.000 788.000 788.000 827.000 824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 299.000 399.000 168.000 210.000 248.000
Leverandørgjeld 11.000 2.000 0 0 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 6.000 60.000 56.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 27.000 102.000 27.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 36.000 162.000 82.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 1.276.000 1.223.000 1.118.000 1.119.000 1.252.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 504.000 414.000 430.000 398.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1 3.6 6.2 3.2
Likviditetsgrad 2 3.7 1 3.6 6.3 3.3
Soliditet 61.9 64.4 70.5 73.9 65.8
Resultatgrad 3.2 3.6 -3.9 3.7 6.5
Rentedekningsgrad 1 1 1.2 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.7 1.8 -2.3 1.9 2.9
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex