Stiftinga De Heibergske Samlinger- Sogn Folkemuseum
Juridisk navn:  Stiftinga De Heibergske Samlinger- Sogn Folkemuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57678206
Vestrheim Vestrheim Fax: 57678511
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 993318264
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Regnskap for  Stiftinga De Heibergske Samlinger- Sogn Folkemuseum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.479.000 0 1.479.000 1.479.000
Sum egenkapital 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.479.000 0 1.479.000 1.479.000
Sum egenkapital 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000 1.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex