Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bystien - Førde Byutvikling
Juridisk navn:  Stiftinga Bystien - Førde Byutvikling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/John Helge Lunde Øvre Kleivane 48 Øvre Kleivane 48 Fax:
6814 Førde 6814 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 992873124
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-22.22%
Egenkapital  
  
-47.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 18.000 26.000
Resultat: -11.000 -9.000 -12.000 -30.000 -122.000
Egenkapital: 12.000 23.000 32.000 44.000 74.000
Regnskap for  Stiftinga Bystien - Førde Byutvikling
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 18.000 26.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -12.000 -48.000 -152.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -12.000 -30.000 -126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Resultat før skatt -11.000 -9.000 -12.000 -30.000 -122.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -9.000 -12.000 -30.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 37.000 98.000 82.000 97.000 1.087.000
Sum eiendeler 37.000 98.000 82.000 97.000 1.087.000
Sum opptjent egenkapital -188.000 -177.000 -168.000 -156.000 -126.000
Sum egenkapital 12.000 23.000 32.000 44.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 75.000 50.000 53.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 98.000 82.000 97.000 1.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 18.000 26.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 18.000 26.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -9.000 -12.000 -18.000 -26.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -12.000 -48.000 -152.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -12.000 -30.000 -126.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 11.000 9.000 12.000 30.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -9.000 -12.000 -30.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 98.000 82.000 97.000 719.000
Sum omløpsmidler 37.000 98.000 82.000 97.000 1.087.000
Sum eiendeler 37.000 98.000 82.000 97.000 1.087.000
Sum opptjent egenkapital -188.000 -177.000 -168.000 -156.000 -126.000
Sum egenkapital 12.000 23.000 32.000 44.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 963.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 75.000 50.000 53.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 75.000 50.000 53.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 98.000 82.000 97.000 1.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 23.000 32.000 44.000 74.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.6 1.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.6 1.9 1.1
Soliditet 32.4 23.5 3 45.4 6.8
Resultatgrad -166.7 -484.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 3.3 1.6 1.2 13.7
Total kapitalrentabilitet -29.7 -9.2 -14.6 -30.9 -11.2
Signatur
10.07.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex