Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Brudavolltunet ørsta Bygdemuseum
Juridisk navn:  Stiftinga Brudavolltunet ørsta Bygdemuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70066644
Brudavollen Brudavollen Fax:
6156 Ørsta 6156 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørsta
Org.nr: 887877092
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/6/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Dag Bjarte Bratteberg
Regnskapsfører: Bjørdal Laurits
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 3.000 4.000
Resultat: 0 0 0 2.000 3.000
Egenkapital: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 997.000
Regnskap for  Stiftinga Brudavolltunet ørsta Bygdemuseum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 3.000 4.000
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 3.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 2.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 2.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum opptjent egenkapital 900.000 900.000 900.000 900.000 897.000
Sum egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 997.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 3.000 4.000
Driftsinntekter 0 0 0 3.000 4.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 3.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 2.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum opptjent egenkapital 900.000 900.000 900.000 900.000 897.000
Sum egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.1
Soliditet 1 1 1 100.0 99.7
Resultatgrad 100.0 75.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.3 0.3
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex