Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Brørvikskuto
Juridisk navn:  Stiftinga Brørvikskuto
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56193440
C/O Osterøy Museum Gjerstad 44 Fax: 55559610
5282 Lonevåg 5282 Lonevåg
Fylke: Kommune:
Hordaland Osterøy
Org.nr: 984711379
Aksjekapital: 764.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2002 1
Foretakstype: STI
Revisor: Statsautorisert Revisor Johannes Gullbrå
Utvikling:
Omsetning  
  
80.14%
Resultat  
  
241.86%
Egenkapital  
  
8.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 263.000 146.000 159.000 227.000 162.000
Resultat: 61.000 -43.000 -11.000 64.000 -165.000
Egenkapital: 764.000 702.000 746.000 757.000 693.000
Regnskap for  Stiftinga Brørvikskuto
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 263.000 146.000 159.000 227.000 162.000
Driftskostnader -197.000 -182.000 -159.000 -151.000 -315.000
Driftsresultat 66.000 -36.000 1.000 76.000 -153.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -12.000 -13.000 -14.000
Finans -5.000 -7.000 -12.000 -12.000 -12.000
Resultat før skatt 61.000 -43.000 -11.000 64.000 -165.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -43.000 -11.000 64.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 767.000 799.000 831.000 863.000 895.000
Sum omløpsmidler 195.000 66.000 108.000 182.000 118.000
Sum eiendeler 962.000 865.000 939.000 1.045.000 1.013.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 764.000 702.000 746.000 757.000 693.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 114.000 155.000 227.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 48.000 39.000 62.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 963.000 864.000 940.000 1.046.000 1.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 263.000 146.000 159.000 227.000 162.000
Driftsinntekter 263.000 146.000 159.000 227.000 162.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -69.000 -17.000 -17.000 -20.000 -18.000
Avskrivning 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning -32.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -133.000 -110.000 -99.000 -265.000
Driftskostnader -197.000 -182.000 -159.000 -151.000 -315.000
Driftsresultat 66.000 -36.000 1.000 76.000 -153.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -12.000 -13.000 -14.000
Finans -5.000 -7.000 -12.000 -12.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -43.000 -11.000 64.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 59.000 72.000 85.000 98.000 111.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 767.000 799.000 831.000 863.000 895.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 767.000 799.000 831.000 863.000 895.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 33.000 0
Andre fordringer 31.000 39.000 36.000 30.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 27.000 72.000 120.000 58.000
Sum omløpsmidler 195.000 66.000 108.000 182.000 118.000
Sum eiendeler 962.000 865.000 939.000 1.045.000 1.013.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 764.000 702.000 746.000 757.000 693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 72.000 114.000 155.000 227.000 262.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 48.000 39.000 62.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 48.000 39.000 62.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 963.000 864.000 940.000 1.046.000 1.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 18.000 69.000 120.000 60.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 2.8 2.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 2.8 3.0 2.1
Soliditet 79.3 81.3 79.4 72.4 68.4
Resultatgrad 25.1 -24.7 0.6 33.5 -94.4
Rentedekningsgrad 13.2 -5.1 0.1 5.9 -10.8
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.9 -4.2 0.1 7.4 -14.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex