Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bergsliminne
Juridisk navn:  Stiftinga Bergsliminne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97415721
C/O Voss Folkemuseum Mølstervegen 143 Bergslitreet Prestegardsmoen Fax:
5705 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Hordaland Voss
Org.nr: 912780724
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.81%
Resultat  
  
69.89%
Egenkapital  
  
25.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 328.000 310.000 12.000 17.000 24.000
Resultat: 158.000 93.000 -26.000 -7.000 -7.000
Egenkapital: 766.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Regnskap for  Stiftinga Bergsliminne
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 328.000 310.000 12.000 17.000 24.000
Driftskostnader -170.000 -217.000 -37.000 -22.000 -31.000
Driftsresultat 158.000 93.000 -25.000 -5.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 0 0 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 158.000 93.000 -26.000 -7.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 158.000 93.000 -26.000 -7.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum omløpsmidler 317.000 158.000 65.000 91.000 98.000
Sum eiendeler 767.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 158.000 65.000 91.000 98.000
Sum egenkapital 766.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 766.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 328.000 310.000 12.000 17.000 24.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 328.000 310.000 12.000 17.000 24.000
Varekostnad -8.000 -6.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -211.000 -37.000 -22.000 -31.000
Driftskostnader -170.000 -217.000 -37.000 -22.000 -31.000
Driftsresultat 158.000 93.000 -25.000 -5.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 0
Finans 0 0 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 158.000 93.000 -26.000 -7.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 158.000 65.000 91.000 98.000
Sum omløpsmidler 317.000 158.000 65.000 91.000 98.000
Sum eiendeler 767.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Sum opptjent egenkapital 316.000 158.000 65.000 91.000 98.000
Sum egenkapital 766.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 766.000 608.000 515.000 541.000 548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.000 158.000 65.000 91.000 98.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 48.2 3 -208.3 -29.4 -29.2
Rentedekningsgrad -2.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 20.6 15.3 -4.9 -0.9 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex