Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bergen Katedralskole
Juridisk navn:  Stiftinga Bergen Katedralskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55310550
Postboks 414 Marken Kong Oscars Gate 36 Fax: 55315112
5828 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 977157552
Aksjekapital: 2.367.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
78.26%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -23.000 -19.000 -10.000 -91.000
Egenkapital: 2.367.000 2.372.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Regnskap for  Stiftinga Bergen Katedralskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -40.000 -53.000 -46.000 -49.000 -153.000
Driftsresultat -40.000 -52.000 -47.000 -49.000 -153.000
Finansinntekter 35.000 29.000 27.000 39.000 62.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 35.000 29.000 27.000 39.000 62.000
Resultat før skatt -5.000 -23.000 -19.000 -10.000 -91.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -23.000 -19.000 -10.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum eiendeler 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.367.000 2.372.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.000 -24.000 -24.000 0 -27.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -29.000 -22.000 -49.000 -126.000
Driftskostnader -40.000 -53.000 -46.000 -49.000 -153.000
Driftsresultat -40.000 -52.000 -47.000 -49.000 -153.000
Finansinntekter 35.000 29.000 27.000 39.000 62.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 35.000 29.000 27.000 39.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -23.000 -19.000 -10.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum omløpsmidler 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum eiendeler 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.367.000 2.372.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.367.000 2.382.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.367.000 2.372.000 2.396.000 2.415.000 2.425.000
Likviditetsgrad 1 238.2
Likviditetsgrad 2 0 238.2 0 0.0 0.0
Soliditet 1 99.6 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.8 -0.4 -3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex