Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bensentunet
Juridisk navn:  Stiftinga Bensentunet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95227311
Atle Reidar Sandnes Årsetbakkane Ålhus Bernsentunet Fax: 95227311
6847 Vassenden 6847 Vassenden
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Jølster
Org.nr: 971364505
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftinga bendiktunet
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
91.43%
Egenkapital  
  
-0.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.000 1.000 1.000 51.000 6.000
Resultat: -6.000 -70.000 -8.000 41.000 -7.000
Egenkapital: 733.000 736.000 806.000 815.000 773.000
Regnskap for  Stiftinga Bensentunet
Resultat 2018 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.000 1.000 1.000 51.000 6.000
Driftskostnader -7.000 -71.000 -10.000 -9.000 -12.000
Driftsresultat -6.000 -70.000 -8.000 41.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -70.000 -8.000 41.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -70.000 -8.000 41.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum omløpsmidler 2.000 5.000 58.000 66.000 23.000
Sum eiendeler 752.000 755.000 808.000 816.000 773.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -14.000 56.000 65.000 23.000
Sum egenkapital 733.000 736.000 806.000 815.000 773.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 19.000 2.000 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 752.000 755.000 808.000 817.000 773.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000 1.000 1.000 51.000 6.000
Driftsinntekter 1.000 1.000 1.000 51.000 6.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -71.000 -10.000 -9.000 -12.000
Driftskostnader -7.000 -71.000 -10.000 -9.000 -12.000
Driftsresultat -6.000 -70.000 -8.000 41.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -70.000 -8.000 41.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 5.000 58.000 66.000 23.000
Sum omløpsmidler 2.000 5.000 58.000 66.000 23.000
Sum eiendeler 752.000 755.000 808.000 816.000 773.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -14.000 56.000 65.000 23.000
Sum egenkapital 733.000 736.000 806.000 815.000 773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 19.000 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 19.000 2.000 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 752.000 755.000 808.000 817.000 773.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 -14.000 56.000 64.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.3 29.0 33.0
Likviditetsgrad 2 0 0.3 29.1 33.1 0.0
Soliditet 97.5 97.5 99.8 99.8 100.0
Resultatgrad -800.0 80.4 -116.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.8 -9.3 -1.0 5.0 -0.9
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex