Stiftinga Balejazz
Juridisk navn:  Stiftinga Balejazz
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57694200
Postboks 24 Kvikne´S Hotel Fax: 57694201
6898 Balestrand 6898 Balestrand
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Balestrand
Org.nr: 886339232
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Kvamme Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.84%
Resultat  
  
240.86%
Egenkapital  
  
40.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2013
Omsetning: 2.133.000 2.173.000 2.523.000 2.278.000 1.873.000
Resultat: 131.000 -93.000 -80.000 220.000 170.000
Egenkapital: 453.000 322.000 415.000 496.000 538.000
Regnskap for  Stiftinga Balejazz
Resultat 2018 2017 2016 2015 2013
Driftsinntekter 2.133.000 2.173.000 2.523.000 2.278.000 1.873.000
Driftskostnader -2.002.000 -2.265.000 -2.604.000 -2.058.000 -1.705.000
Driftsresultat 131.000 -93.000 -81.000 219.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt 131.000 -93.000 -80.000 220.000 170.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 -93.000 -80.000 220.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 461.000 389.000 447.000 539.000 573.000
Sum eiendeler 461.000 389.000 447.000 539.000 573.000
Sum opptjent egenkapital 353.000 222.000 315.000 396.000 438.000
Sum egenkapital 453.000 322.000 415.000 496.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 67.000 32.000 43.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 461.000 389.000 447.000 539.000 573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.133.000 2.173.000 2.523.000 2.278.000 1.873.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.133.000 2.173.000 2.523.000 2.278.000 1.873.000
Varekostnad -199.000 -183.000 -240.000 -248.000 -137.000
Lønninger -297.000 -297.000 -297.000 -297.000 -297.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.506.000 -1.785.000 -2.067.000 -1.513.000 -1.271.000
Driftskostnader -2.002.000 -2.265.000 -2.604.000 -2.058.000 -1.705.000
Driftsresultat 131.000 -93.000 -81.000 219.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 -93.000 -80.000 220.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 0 17.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 389.000 445.000 539.000 556.000
Sum omløpsmidler 461.000 389.000 447.000 539.000 573.000
Sum eiendeler 461.000 389.000 447.000 539.000 573.000
Sum opptjent egenkapital 353.000 222.000 315.000 396.000 438.000
Sum egenkapital 453.000 322.000 415.000 496.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 10.000 0 11.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -21.000 27.000 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 67.000 32.000 43.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 461.000 389.000 447.000 539.000 573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 322.000 415.000 496.000 538.000
Likviditetsgrad 1 57.6 5.8 1 12.5 16.4
Likviditetsgrad 2 57.6 5.8 1 12.6 16.4
Soliditet 98.3 82.8 92.8 92.0 93.9
Resultatgrad 6.1 -4.3 -3.2 9.6 9.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 28.4 -23.9 -18.1 40.6 29.7
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex