Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Bø Prestegard
Juridisk navn:  Stiftinga Bø Prestegard
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 98 Prestevegen 4 Fax:
3833 Bø I Telemark 3802 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø (Telemark)
Org.nr: 989954393
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/22/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11%
Resultat  
  
-32.99%
Egenkapital  
  
10.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 464.000 418.000 427.000 394.000 432.000
Resultat: 65.000 97.000 76.000 67.000 68.000
Egenkapital: 707.000 641.000 548.000 470.000 399.000
Regnskap for  Stiftinga Bø Prestegard
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 464.000 418.000 427.000 394.000 432.000
Driftskostnader -343.000 -267.000 -292.000 -267.000 -280.000
Driftsresultat 122.000 151.000 135.000 127.000 152.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -54.000 -59.000 -60.000 -84.000
Finans -57.000 -54.000 -59.000 -60.000 -84.000
Resultat før skatt 65.000 97.000 76.000 67.000 68.000
Skattekostnad 2.000 -5.000 2.000 4.000 -24.000
Årsresultat 67.000 92.000 78.000 71.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.812.000 2.866.000 2.708.000 2.761.000 2.785.000
Sum omløpsmidler 98.000 108.000 115.000 105.000 142.000
Sum eiendeler 2.910.000 2.974.000 2.823.000 2.866.000 2.927.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 0 0 370.000 299.000
Sum egenkapital 707.000 641.000 548.000 470.000 399.000
Sum langsiktig gjeld 2.150.000 2.269.000 2.227.000 2.344.000 2.467.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 64.000 48.000 52.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 2.911.000 2.974.000 2.823.000 2.866.000 2.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 464.000 418.000 427.000 394.000 432.000
Driftsinntekter 464.000 418.000 427.000 394.000 432.000
Varekostnad -5.000 0 -8.000 -2.000 -26.000
Lønninger -13.000 -13.000 -12.000 -11.000 0
Avskrivning -54.000 -50.000 -53.000 -54.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -271.000 -204.000 -219.000 -200.000 -202.000
Driftskostnader -343.000 -267.000 -292.000 -267.000 -280.000
Driftsresultat 122.000 151.000 135.000 127.000 152.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -54.000 -59.000 -60.000 -84.000
Finans -57.000 -54.000 -59.000 -60.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 92.000 78.000 71.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.548.000 2.580.000 2.611.000 2.643.000 2.674.000
Maskiner anlegg 0 0 0 2.000 5.000
Driftsløsøre 264.000 287.000 97.000 117.000 106.000
Sum varige driftsmidler 2.812.000 2.866.000 2.708.000 2.761.000 2.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.812.000 2.866.000 2.708.000 2.761.000 2.785.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 0 4.000 5.000
Andre fordringer 18.000 8.000 17.000 16.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 99.000 98.000 86.000 128.000
Sum omløpsmidler 98.000 108.000 115.000 105.000 142.000
Sum eiendeler 2.910.000 2.974.000 2.823.000 2.866.000 2.927.000
Sum opptjent egenkapital 607.000 0 0 370.000 299.000
Sum egenkapital 707.000 641.000 548.000 470.000 399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 108.000 111.000 108.000 111.000 115.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.150.000 2.269.000 2.227.000 2.344.000 2.467.000
Leverandørgjeld 1.000 10.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 53.000 47.000 52.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 64.000 48.000 52.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 2.911.000 2.974.000 2.823.000 2.866.000 2.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 44.000 67.000 53.000 81.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 2.4 2.0 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 2.4 2.1 2.4
Soliditet 24.3 21.6 19.4 16.4 13.6
Resultatgrad 26.3 36.1 31.6 32.2 35.2
Rentedekningsgrad 2.1 2.8 2.3 2.1 1.8
Gjeldsgrad 3.1 3.6 4.2 5.1 6.3
Total kapitalrentabilitet 4.2 5.1 4.8 4.4 5.2
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex