Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Avdalen Gard
Juridisk navn:  Stiftinga Avdalen Gard
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90274996
Fax:
6884 Øvre Årdal 6884 Øvre Årdal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Årdal
Org.nr: 985858934
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 5/21/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
79.56%
Resultat  
  
221.62%
Egenkapital  
  
11.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 492.000 274.000 463.000 450.000 443.000
Resultat: 90.000 -74.000 63.000 102.000 47.000
Egenkapital: 874.000 784.000 858.000 795.000 693.000
Regnskap for  Stiftinga Avdalen Gard
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 492.000 274.000 463.000 450.000 443.000
Driftskostnader -402.000 -348.000 -399.000 -349.000 -397.000
Driftsresultat 91.000 -74.000 64.000 102.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 90.000 -74.000 63.000 102.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 -74.000 63.000 102.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000 358.000 373.000 389.000 404.000
Sum omløpsmidler 701.000 428.000 501.000 531.000 395.000
Sum eiendeler 1.043.000 786.000 874.000 920.000 799.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 284.000 358.000 295.000 193.000
Sum egenkapital 874.000 784.000 858.000 795.000 693.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 169.000 2.000 17.000 125.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 1.043.000 786.000 875.000 920.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.000 269.000 353.000 350.000 443.000
Andre inntekter 0 5.000 110.000 100.000 0
Driftsinntekter 492.000 274.000 463.000 450.000 443.000
Varekostnad -119.000 -103.000 -131.000 -118.000 -120.000
Lønninger -100.000 -100.000 0 0 0
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -129.000 -252.000 -215.000 -263.000
Driftskostnader -402.000 -348.000 -399.000 -349.000 -397.000
Driftsresultat 91.000 -74.000 64.000 102.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 -74.000 63.000 102.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 330.000 344.000 357.000 371.000 384.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Sum varige driftsmidler 342.000 358.000 373.000 389.000 404.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 342.000 358.000 373.000 389.000 404.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Andre fordringer 12.000 61.000 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 687.000 366.000 501.000 522.000 384.000
Sum omløpsmidler 701.000 428.000 501.000 531.000 395.000
Sum eiendeler 1.043.000 786.000 874.000 920.000 799.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 284.000 358.000 295.000 193.000
Sum egenkapital 874.000 784.000 858.000 795.000 693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 138.000 0 15.000 25.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 0 2.000 0 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 0 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 169.000 2.000 17.000 125.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 1.043.000 786.000 875.000 920.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 532.000 426.000 484.000 406.000 288.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2 29.5 4.2 3.7
Likviditetsgrad 2 4.1 2 29.5 4.3 3.7
Soliditet 83.8 99.7 98.1 86.4 86.6
Resultatgrad 18.5 13.8 22.7 10.4
Rentedekningsgrad 9 6
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.7 -9.4 7.3 11.1 5.8
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex