Stiftinga Austrheim Barnehage
Juridisk navn:  Stiftinga Austrheim Barnehage
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57866220
Øvre Nordstranda 351 Øvre Nordstranda 351 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gloppen
Org.nr: 980726576
Aksjekapital: 273 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/17/1999
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftinga huskestova barnehage
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor Gloppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.55%
Resultat  
  
-85.31%
Egenkapital  
  
6.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.106.000 5.134.000 4.128.000 3.648.000 3.596.000
Resultat: 103.000 701.000 39.000 -60.000 -316.000
Egenkapital: 1.786.000 1.683.000 983.000 944.000 1.004.000
Regnskap for  Stiftinga Austrheim Barnehage
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.106.000 5.134.000 4.128.000 3.648.000 3.596.000
Driftskostnader -5.009.000 -4.443.000 -4.092.000 -3.716.000 -3.922.000
Driftsresultat 96.000 692.000 36.000 -68.000 -326.000
Finansinntekter 6.000 9.000 3.000 11.000 17.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -6.000
Finans 6.000 9.000 2.000 8.000 11.000
Resultat før skatt 103.000 701.000 39.000 -60.000 -316.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 701.000 39.000 -60.000 -316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 311.000 365.000 451.000 557.000 691.000
Sum omløpsmidler 2.349.000 2.195.000 1.230.000 1.018.000 1.170.000
Sum eiendeler 2.660.000 2.560.000 1.681.000 1.575.000 1.861.000
Sum opptjent egenkapital 1.736.000 1.633.000 933.000 894.000 954.000
Sum egenkapital 1.786.000 1.683.000 983.000 944.000 1.004.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 874.000 877.000 698.000 623.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 2.660.000 2.560.000 1.681.000 1.574.000 1.862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 870.000 797.000 718.000 642.000 618.000
Andre inntekter 4.237.000 4.337.000 3.410.000 3.006.000 2.978.000
Driftsinntekter 5.106.000 5.134.000 4.128.000 3.648.000 3.596.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.310.000 -3.710.000 -3.338.000 -3.200.000 -3.445.000
Avskrivning -75.000 -86.000 -106.000 -135.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -624.000 -647.000 -648.000 -381.000 -327.000
Driftskostnader -5.009.000 -4.443.000 -4.092.000 -3.716.000 -3.922.000
Driftsresultat 96.000 692.000 36.000 -68.000 -326.000
Finansinntekter 6.000 9.000 3.000 11.000 17.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -3.000 -6.000
Finans 6.000 9.000 2.000 8.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 701.000 39.000 -60.000 -316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 291.000 365.000 451.000 536.000 622.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 0 20.000 70.000
Sum varige driftsmidler 311.000 365.000 451.000 557.000 691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 311.000 365.000 451.000 557.000 691.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 16.000 38.000 60.000 37.000
Andre fordringer 169.000 239.000 164.000 71.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.155.000 1.939.000 1.028.000 886.000 1.064.000
Sum omløpsmidler 2.349.000 2.195.000 1.230.000 1.018.000 1.170.000
Sum eiendeler 2.660.000 2.560.000 1.681.000 1.575.000 1.861.000
Sum opptjent egenkapital 1.736.000 1.633.000 933.000 894.000 954.000
Sum egenkapital 1.786.000 1.683.000 983.000 944.000 1.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 88.000
Leverandørgjeld 101.000 139.000 70.000 123.000 180.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 247.000 236.000 206.000 200.000 188.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 525.000 502.000 423.000 300.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 874.000 877.000 698.000 623.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 2.660.000 2.560.000 1.681.000 1.574.000 1.862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.475.000 1.318.000 532.000 395.000 400.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.7 2.5 1.8 1.7 1.6
Soliditet 67.1 65.7 58.5 60.0 53.9
Resultatgrad 1.9 13.5 0.9 -1.9 -9.1
Rentedekningsgrad 3 -19.0 -51.5
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 27.4 2.3 -3.6 -16.6
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex