Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Austnes Aldersbustader
Juridisk navn:  Stiftinga Austnes Aldersbustader
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70107940
Austnes Austnes Fax: 70207821
6290 Haramsøy 6290 Haramsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 980346358
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.77%
Resultat  
  
-26.27%
Egenkapital  
  
8.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 524.000 520.000 499.000 497.000 490.000
Resultat: 87.000 118.000 46.000 40.000 69.000
Egenkapital: 1.046.000 960.000 841.000 795.000 756.000
Regnskap for  Stiftinga Austnes Aldersbustader
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 524.000 520.000 499.000 497.000 490.000
Driftskostnader -381.000 -343.000 -375.000 -336.000 -294.000
Driftsresultat 144.000 177.000 124.000 161.000 197.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -58.000 -59.000 -79.000 -123.000 -131.000
Finans -57.000 -58.000 -78.000 -121.000 -127.000
Resultat før skatt 87.000 118.000 46.000 40.000 69.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 118.000 46.000 40.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.813.000 3.982.000 4.151.000 4.320.000 4.489.000
Sum omløpsmidler 601.000 528.000 433.000 426.000 438.000
Sum eiendeler 4.414.000 4.510.000 4.584.000 4.746.000 4.927.000
Sum opptjent egenkapital 846.000 760.000 641.000 595.000 556.000
Sum egenkapital 1.046.000 960.000 841.000 795.000 756.000
Sum langsiktig gjeld 3.282.000 3.495.000 3.684.000 3.921.000 4.109.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 56.000 59.000 29.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 4.413.000 4.511.000 4.584.000 4.745.000 4.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 438.000
Andre inntekter 524.000 520.000 499.000 497.000 52.000
Driftsinntekter 524.000 520.000 499.000 497.000 490.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -49.000 -23.000 -16.000 -13.000 -12.000
Avskrivning -169.000 -169.000 -169.000 -169.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -151.000 -190.000 -154.000 -114.000
Driftskostnader -381.000 -343.000 -375.000 -336.000 -294.000
Driftsresultat 144.000 177.000 124.000 161.000 197.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -58.000 -59.000 -79.000 -123.000 -131.000
Finans -57.000 -58.000 -78.000 -121.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 118.000 46.000 40.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.813.000 3.982.000 4.151.000 4.320.000 4.489.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.813.000 3.982.000 4.151.000 4.320.000 4.489.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.813.000 3.982.000 4.151.000 4.320.000 4.489.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 5.000
Andre fordringer 189.000 0 46.000 50.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 411.000 528.000 387.000 376.000 381.000
Sum omløpsmidler 601.000 528.000 433.000 426.000 438.000
Sum eiendeler 4.414.000 4.510.000 4.584.000 4.746.000 4.927.000
Sum opptjent egenkapital 846.000 760.000 641.000 595.000 556.000
Sum egenkapital 1.046.000 960.000 841.000 795.000 756.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 40.000 17.000 9.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.282.000 3.495.000 3.684.000 3.921.000 4.109.000
Leverandørgjeld 77.000 8.000 39.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 3.000 18.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 56.000 59.000 29.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 4.413.000 4.511.000 4.584.000 4.745.000 4.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 516.000 472.000 374.000 397.000 376.000
Likviditetsgrad 1 7.1 9.4 7.3 14.7 7.1
Likviditetsgrad 2 7.1 9.4 7.3 14.7 7.1
Soliditet 23.7 21.3 18.3 16.8 15.3
Resultatgrad 27.5 3 24.8 32.4 40.2
Rentedekningsgrad 2.5 3 1.6 1.3 1.5
Gjeldsgrad 3.2 3.7 4.5 5.0 5.5
Total kapitalrentabilitet 3.3 3.9 2.7 3.4 4.1
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE. STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP VED KAPITALTR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex