Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Alvhilds Minne Til Værlandets Vel
Juridisk navn:  Stiftinga Alvhilds Minne Til Værlandets Vel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6986 Værlandet 6986 Værlandet
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Askvoll
Org.nr: 989086383
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.55%
Resultat  
  
101.01%
Egenkapital  
  
0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.000 47.000 15.000 70.000 53.000
Resultat: 1.000 -99.000 -26.000 -11.000 -37.000
Egenkapital: 1.407.000 1.406.000 1.505.000 1.410.000 1.421.000
Regnskap for  Stiftinga Alvhilds Minne Til Værlandets Vel
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.000 47.000 15.000 70.000 53.000
Driftskostnader -30.000 -150.000 -42.000 -81.000 -91.000
Driftsresultat -3.000 -103.000 -27.000 -11.000 -38.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 4.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 1.000 -99.000 -26.000 -11.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -99.000 -26.000 -11.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 41.000 41.000 912.000 912.000
Sum omløpsmidler 1.368.000 1.367.000 1.466.000 501.000 511.000
Sum eiendeler 1.409.000 1.408.000 1.507.000 1.413.000 1.423.000
Sum opptjent egenkapital 1.273.000 1.275.000 1.379.000 1.285.000 1.303.000
Sum egenkapital 1.407.000 1.406.000 1.505.000 1.410.000 1.421.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.410.000 1.408.000 1.506.000 1.413.000 1.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 27.000 47.000 15.000 70.000 53.000
Driftsinntekter 27.000 47.000 15.000 70.000 53.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -150.000 -42.000 -81.000 -91.000
Driftskostnader -30.000 -150.000 -42.000 -81.000 -91.000
Driftsresultat -3.000 -103.000 -27.000 -11.000 -38.000
Finansinntekter 4.000 4.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 4.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -99.000 -26.000 -11.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 41.000 41.000 41.000 912.000 912.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 41.000 41.000 41.000 912.000 912.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 41.000 41.000 912.000 912.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 50.000 100.000 0 0
Sum investeringer 647.000 539.000 439.000 439.000 439.000
Kasse, bank 706.000 778.000 927.000 62.000 73.000
Sum omløpsmidler 1.368.000 1.367.000 1.466.000 501.000 511.000
Sum eiendeler 1.409.000 1.408.000 1.507.000 1.413.000 1.423.000
Sum opptjent egenkapital 1.273.000 1.275.000 1.379.000 1.285.000 1.303.000
Sum egenkapital 1.407.000 1.406.000 1.505.000 1.410.000 1.421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.410.000 1.408.000 1.506.000 1.413.000 1.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.365.000 1.365.000 1.465.000 498.000 508.000
Likviditetsgrad 1 4 683.5 1 167.0 170.3
Likviditetsgrad 2 4 683.5 1 167.1 170.4
Soliditet 99.8 99.9 99.9 99.8 99.8
Resultatgrad -11.1 -219.1 -15.7 -71.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -1.7 -0.8 -2.6
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex