Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vinterfestspill I Bergstaden
Juridisk navn:  Stiftelsen Vinterfestspill I Bergstaden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72410420
Postboks 61 Kjerkgata 3 Fax: 72410266
7361 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 981156536
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/7/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Lade Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.92%
Resultat  
  
-90.54%
Egenkapital  
  
0.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.812.000 3.439.000 3.222.000 2.804.000 3.350.000
Resultat: 7.000 74.000 -221.000 181.000 93.000
Egenkapital: 810.000 803.000 728.000 949.000 768.000
Regnskap for  Stiftelsen Vinterfestspill I Bergstaden
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.812.000 3.439.000 3.222.000 2.804.000 3.350.000
Driftskostnader -4.807.000 -3.367.000 -3.443.000 -2.627.000 -3.262.000
Driftsresultat 5.000 72.000 -222.000 178.000 87.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 3.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans 1.000 2.000 0 3.000 6.000
Resultat før skatt 7.000 74.000 -221.000 181.000 93.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 74.000 -221.000 181.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 921.000 1.052.000 1.184.000 1.304.000 1.308.000
Sum omløpsmidler 1.497.000 1.163.000 1.069.000 1.367.000 1.212.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.215.000 2.253.000 2.671.000 2.520.000
Sum opptjent egenkapital 590.000 583.000 508.000 729.000 548.000
Sum egenkapital 810.000 803.000 728.000 949.000 768.000
Sum langsiktig gjeld 616.000 723.000 831.000 939.000 1.047.000
Sum kortsiktig gjeld 993.000 689.000 694.000 783.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 2.419.000 2.215.000 2.253.000 2.671.000 2.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.565.000 3.256.000 3.086.000 2.630.000 3.175.000
Andre inntekter 247.000 183.000 136.000 174.000 175.000
Driftsinntekter 4.812.000 3.439.000 3.222.000 2.804.000 3.350.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.006.000 -1.456.000 -1.664.000 -1.197.000 -1.562.000
Avskrivning -131.000 -132.000 -140.000 -148.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.670.000 -1.779.000 -1.639.000 -1.282.000 -1.552.000
Driftskostnader -4.807.000 -3.367.000 -3.443.000 -2.627.000 -3.262.000
Driftsresultat 5.000 72.000 -222.000 178.000 87.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 3.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans 1.000 2.000 0 3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 74.000 -221.000 181.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 721.000 852.000 984.000 1.104.000 1.103.000
Sum varige driftsmidler 721.000 852.000 984.000 1.104.000 1.103.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 921.000 1.052.000 1.184.000 1.304.000 1.308.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 30.000 89.000 61.000 25.000
Andre fordringer 662.000 568.000 390.000 491.000 275.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 763.000 565.000 591.000 814.000 913.000
Sum omløpsmidler 1.497.000 1.163.000 1.069.000 1.367.000 1.212.000
Sum eiendeler 2.418.000 2.215.000 2.253.000 2.671.000 2.520.000
Sum opptjent egenkapital 590.000 583.000 508.000 729.000 548.000
Sum egenkapital 810.000 803.000 728.000 949.000 768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 92.000
Sum langsiktig gjeld 616.000 723.000 831.000 939.000 1.047.000
Leverandørgjeld 224.000 83.000 67.000 17.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 19.000 20.000 20.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 749.000 587.000 607.000 745.000 588.000
Sum kortsiktig gjeld 993.000 689.000 694.000 783.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 2.419.000 2.215.000 2.253.000 2.671.000 2.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 504.000 474.000 375.000 584.000 507.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.5 1.7 1.8
Soliditet 33.5 36.3 32.3 35.5 30.5
Resultatgrad 0.1 2.1 -6.9 6.3 2.6
Rentedekningsgrad 5 7 94.0
Gjeldsgrad 2 1.8 2.1 1.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 0.3 3.4 -9.8 6.8 3.7
Signatur
16.06.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex