Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vilde
Juridisk navn:  Stiftelsen Vilde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33042600
Falsens Gate 1A Falsens Gate 1A Fax: 33042287
3187 Horten 3187 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 958286147
Aksjekapital: 8.726 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/31/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon As
Regnskapsfører: Bdt Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.3%
Resultat  
  
-42.6%
Egenkapital  
  
1.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.914.000 19.764.000 19.044.000 14.864.000 18.730.000
Resultat: 1.900.000 3.310.000 2.425.000 -737.000 3.934.000
Egenkapital: 33.538.000 32.937.000 29.627.000 27.202.000 27.939.000
Regnskap for  Stiftelsen Vilde
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.914.000 19.764.000 19.044.000 14.864.000 18.730.000
Driftskostnader -17.050.000 -16.511.000 -16.708.000 -15.680.000 -14.948.000
Driftsresultat 1.863.000 3.253.000 2.336.000 -815.000 3.781.000
Finansinntekter 44.000 61.000 90.000 86.000 153.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -1.000 -7.000 -1.000
Finans 37.000 57.000 89.000 79.000 152.000
Resultat før skatt 1.900.000 3.310.000 2.425.000 -737.000 3.934.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.900.000 3.310.000 2.425.000 -737.000 3.934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.644.000 11.852.000 12.175.000 12.498.000 12.736.000
Sum omløpsmidler 23.999.000 23.007.000 19.499.000 16.658.000 16.793.000
Sum eiendeler 35.643.000 34.859.000 31.674.000 29.156.000 29.529.000
Sum opptjent egenkapital 32.983.000 32.382.000 29.072.000 26.647.000 27.384.000
Sum egenkapital 33.538.000 32.937.000 29.627.000 27.202.000 27.939.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 2.106.000 1.922.000 2.048.000 1.954.000 1.579.000
Sum gjeld og egenkapital 35.644.000 34.859.000 31.675.000 29.156.000 29.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.315.000 19.212.000 18.681.000 14.645.000 18.706.000
Andre inntekter 599.000 552.000 363.000 219.000 25.000
Driftsinntekter 18.914.000 19.764.000 19.044.000 14.864.000 18.730.000
Varekostnad -600.000 -628.000 -707.000 -393.000 -668.000
Lønninger -11.616.000 -11.502.000 -10.863.000 -9.603.000 -8.858.000
Avskrivning -297.000 -383.000 -406.000 -398.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.537.000 -3.998.000 -4.732.000 -5.286.000 -5.015.000
Driftskostnader -17.050.000 -16.511.000 -16.708.000 -15.680.000 -14.948.000
Driftsresultat 1.863.000 3.253.000 2.336.000 -815.000 3.781.000
Finansinntekter 44.000 61.000 90.000 86.000 153.000
Finanskostnader -7.000 -4.000 -1.000 -7.000 -1.000
Finans 37.000 57.000 89.000 79.000 152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.900.000 3.310.000 2.425.000 -737.000 3.934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.929.000 11.081.000 11.356.000 11.631.000 11.906.000
Maskiner anlegg 34.000 40.000 45.000 17.000 20.000
Driftsløsøre 182.000 233.000 335.000 463.000 469.000
Sum varige driftsmidler 11.145.000 11.354.000 11.737.000 12.111.000 12.395.000
Sum finansielle anleggsmidler 499.000 498.000 439.000 387.000 342.000
Sum anleggsmidler 11.644.000 11.852.000 12.175.000 12.498.000 12.736.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.010.000 2.975.000 1.807.000 919.000 251.000
Andre fordringer 166.000 75.000 101.000 114.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.823.000 19.957.000 17.592.000 15.625.000 16.520.000
Sum omløpsmidler 23.999.000 23.007.000 19.499.000 16.658.000 16.793.000
Sum eiendeler 35.643.000 34.859.000 31.674.000 29.156.000 29.529.000
Sum opptjent egenkapital 32.983.000 32.382.000 29.072.000 26.647.000 27.384.000
Sum egenkapital 33.538.000 32.937.000 29.627.000 27.202.000 27.939.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Leverandørgjeld 312.000 195.000 348.000 241.000 297.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 823.000 785.000 744.000 858.000 600.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 970.000 942.000 955.000 854.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 2.106.000 1.922.000 2.048.000 1.954.000 1.579.000
Sum gjeld og egenkapital 35.644.000 34.859.000 31.675.000 29.156.000 29.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.893.000 21.085.000 17.451.000 14.704.000 15.214.000
Likviditetsgrad 1 11.4 1 9.5 8.5 10.6
Likviditetsgrad 2 11.4 1 9.5 8.5 10.7
Soliditet 94.1 94.5 93.5 93.3 94.6
Resultatgrad 9.8 16.5 12.3 -5.5 20.2
Rentedekningsgrad 266.1 813.3 2 -116.4 3934.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 9.5 7.7 -2.5 13.3
Signatur
29.09.2010
STYRETS LEDER OG 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.09.2010
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex