Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Vappus
Juridisk navn:  Stiftelsen Vappus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55207660
C/O Bjarte Songstad Kristian Bings Vei 55 C/O Bjarte Songstad Kristian Bings Vei 55 Fax: 55207669
5073 Bergen 5073 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971462744
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen husmødrenes barnehager i bergen
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1292.59%
Egenkapital  
  
306.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.040.000 0 0 0 0
Resultat: 966.000 -81.000 -84.000 -46.000 7.868.000
Egenkapital: 1.280.000 315.000 395.000 479.000 524.000
Regnskap for  Stiftelsen Vappus
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.040.000 0 0 0 0
Driftskostnader -75.000 -81.000 -84.000 -46.000 -55.000
Driftsresultat 965.000 -81.000 -84.000 -46.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.016.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -93.000
Finans 0 0 0 0 7.923.000
Resultat før skatt 966.000 -81.000 -84.000 -46.000 7.868.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 966.000 -81.000 -84.000 -46.000 7.868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.280.000 315.000 397.000 479.000 524.000
Sum eiendeler 1.280.000 315.000 397.000 479.000 524.000
Sum opptjent egenkapital 980.000 15.000 95.000 179.000 224.000
Sum egenkapital 1.280.000 315.000 395.000 479.000 524.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.280.000 315.000 397.000 479.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.040.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.040.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -81.000 -84.000 -46.000 -55.000
Driftskostnader -75.000 -81.000 -84.000 -46.000 -55.000
Driftsresultat 965.000 -81.000 -84.000 -46.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.016.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -93.000
Finans 0 0 0 0 7.923.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 966.000 -81.000 -84.000 -46.000 7.868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 255.000 255.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.280.000 315.000 397.000 224.000 270.000
Sum omløpsmidler 1.280.000 315.000 397.000 479.000 524.000
Sum eiendeler 1.280.000 315.000 397.000 479.000 524.000
Sum opptjent egenkapital 980.000 15.000 95.000 179.000 224.000
Sum egenkapital 1.280.000 315.000 395.000 479.000 524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.280.000 315.000 397.000 479.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.280.000 315.000 395.000 479.000 524.000
Likviditetsgrad 1 198.5
Likviditetsgrad 2 0 0 198.5 0 0.0
Soliditet 1 1 99.5 1 100.0
Resultatgrad 92.8
Rentedekningsgrad 85.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 75.4 -25.7 -21.2 -9.6 1519.3
Signatur
18.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex