Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Våre Hjem
Juridisk navn:  Stiftelsen Våre Hjem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73954070
Postboks 2916 Torgarden c/o Melandsø Dyrborgveien 6 Fax: 73954071
7438 Trondheim 7017 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 976187520
Aksjekapital: 756 NOK
Etableringsdato: 3/31/1995
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen tonstadbrinken 20
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Toril Nilsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20.86%
Egenkapital  
  
-47.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -110.000 -139.000 -2.000 0 7.000
Egenkapital: 124.000 234.000 373.000 375.000 375.000
Regnskap for  Stiftelsen Våre Hjem
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -111.000 -143.000 -11.000 -9.000 -2.000
Driftsresultat -111.000 -143.000 -11.000 -9.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 5.000 9.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 5.000 9.000 9.000 9.000
Resultat før skatt -110.000 -139.000 -2.000 0 7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -139.000 -2.000 0 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 127.000 238.000 376.000 375.000 385.000
Sum eiendeler 127.000 238.000 376.000 375.000 385.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -31.000 108.000 110.000 110.000
Sum egenkapital 124.000 234.000 373.000 375.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 4.000 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000 238.000 377.000 375.000 385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -143.000 -11.000 -9.000 -2.000
Driftskostnader -111.000 -143.000 -11.000 -9.000 -2.000
Driftsresultat -111.000 -143.000 -11.000 -9.000 -2.000
Finansinntekter 2.000 5.000 9.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 5.000 9.000 9.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -139.000 -2.000 0 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 77.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 238.000 300.000 375.000 385.000
Sum omløpsmidler 127.000 238.000 376.000 375.000 385.000
Sum eiendeler 127.000 238.000 376.000 375.000 385.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -31.000 108.000 110.000 110.000
Sum egenkapital 124.000 234.000 373.000 375.000 375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 4.000 4.000 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000 238.000 377.000 375.000 385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 234.000 372.000 375.000 375.000
Likviditetsgrad 1 42.3 59.5 9 38.5
Likviditetsgrad 2 42.3 59.5 9 0 38.6
Soliditet 97.6 98.3 98.9 1 97.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -85.8 - -0.5 0 1.8
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex