Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Trasoppklinikken
Juridisk navn:  Stiftelsen Trasoppklinikken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23348200
Trasoppterrassen 25 Trasoppterrassen 25 Fax: 22760960
0672 Oslo 672 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871427062
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 12/31/1965
Foretakstype: STI
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.64%
Resultat  
  
0.78%
Egenkapital  
  
-32.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 57.180.000 55.708.000 54.306.000 52.869.000 42.230.000
Resultat: 388.000 385.000 -169.000 3.552.000 -1.554.000
Egenkapital: 18.178.000 27.035.000 26.651.000 26.820.000 23.268.000
Regnskap for  Stiftelsen Trasoppklinikken
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 57.180.000 55.708.000 54.306.000 52.869.000 42.230.000
Driftskostnader -56.610.000 -55.166.000 -54.120.000 -48.972.000 -43.455.000
Driftsresultat 569.000 542.000 186.000 3.898.000 -1.225.000
Finansinntekter 60.000 55.000 70.000 109.000 148.000
Finanskostnader -241.000 -212.000 -425.000 -455.000 -478.000
Finans -181.000 -157.000 -355.000 -346.000 -330.000
Resultat før skatt 388.000 385.000 -169.000 3.552.000 -1.554.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 388.000 385.000 -169.000 3.552.000 -1.554.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.689.000 26.236.000 26.283.000 26.350.000 26.478.000
Sum omløpsmidler 15.812.000 16.835.000 17.955.000 16.213.000 12.901.000
Sum eiendeler 42.501.000 43.071.000 44.238.000 42.563.000 39.379.000
Sum opptjent egenkapital 17.978.000 26.835.000 26.451.000 26.620.000 23.068.000
Sum egenkapital 18.178.000 27.035.000 26.651.000 26.820.000 23.268.000
Sum langsiktig gjeld 16.044.000 8.226.000 8.624.000 9.016.000 9.404.000
Sum kortsiktig gjeld 8.279.000 7.810.000 8.963.000 6.727.000 6.706.000
Sum gjeld og egenkapital 42.501.000 43.071.000 44.238.000 42.563.000 39.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 57.180.000 55.708.000 54.306.000 52.869.000 42.230.000
Driftsinntekter 57.180.000 55.708.000 54.306.000 52.869.000 42.230.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.434.000 -43.781.000 -43.588.000 -40.511.000 -35.267.000
Avskrivning -279.000 -259.000 -259.000 -278.000 -273.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.897.000 -11.126.000 -10.273.000 -8.183.000 -7.915.000
Driftskostnader -56.610.000 -55.166.000 -54.120.000 -48.972.000 -43.455.000
Driftsresultat 569.000 542.000 186.000 3.898.000 -1.225.000
Finansinntekter 60.000 55.000 70.000 109.000 148.000
Finanskostnader -241.000 -212.000 -425.000 -455.000 -478.000
Finans -181.000 -157.000 -355.000 -346.000 -330.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 388.000 385.000 -169.000 3.552.000 -1.554.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.196.000 24.148.000 24.407.000 24.666.000 24.925.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 178.000 0 0 0 19.000
Sum varige driftsmidler 24.374.000 24.148.000 24.407.000 24.666.000 24.944.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.315.000 2.088.000 1.876.000 1.684.000 1.534.000
Sum anleggsmidler 26.689.000 26.236.000 26.283.000 26.350.000 26.478.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 3.000 0 0 0
Andre fordringer 273.000 367.000 317.000 183.000 331.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.526.000 16.466.000 17.638.000 16.030.000 12.570.000
Sum omløpsmidler 15.812.000 16.835.000 17.955.000 16.213.000 12.901.000
Sum eiendeler 42.501.000 43.071.000 44.238.000 42.563.000 39.379.000
Sum opptjent egenkapital 17.978.000 26.835.000 26.451.000 26.620.000 23.068.000
Sum egenkapital 18.178.000 27.035.000 26.651.000 26.820.000 23.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.217.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.044.000 8.226.000 8.624.000 9.016.000 9.404.000
Leverandørgjeld 948.000 1.221.000 1.043.000 595.000 1.123.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.472.000 2.874.000 3.261.000 2.911.000 2.623.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.859.000 3.715.000 4.659.000 3.221.000 2.960.000
Sum kortsiktig gjeld 8.279.000 7.810.000 8.963.000 6.727.000 6.706.000
Sum gjeld og egenkapital 42.501.000 43.071.000 44.238.000 42.563.000 39.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.533.000 9.025.000 8.992.000 9.486.000 6.195.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 2 2.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 2 2.5 2.0
Soliditet 42.8 62.8 60.2 63.0 59.1
Resultatgrad 1 1 0.3 7.4 -2.9
Rentedekningsgrad 2.4 2.6 0.4 8.8 -2.3
Gjeldsgrad 1.3 0.6 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 1.4 0.6 9.4 -2.7
Signatur
10.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex