Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62588900
Postboks 100 Rudolf Steiners Veg 26 Fax: 62588909
2313 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 971533110
Aksjekapital: 16.084 NOK
Antall ansatte: 147
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.59%
Resultat  
  
365.34%
Egenkapital  
  
8.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000 51.006.000
Resultat: 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000 1.632.000
Egenkapital: 23.903.000 22.036.000 21.635.000 21.678.000 20.659.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000 51.006.000
Driftskostnader -52.094.000 -51.931.000 -50.461.000 -51.104.000 -49.201.000
Driftsresultat 1.826.000 628.000 821.000 1.230.000 1.805.000
Finansinntekter 43.000 38.000 40.000 113.000 229.000
Finanskostnader -2.000 -265.000 -270.000 -324.000 -402.000
Finans 41.000 -227.000 -230.000 -211.000 -173.000
Resultat før skatt 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000 1.632.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000 1.632.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.566.000 16.552.000 17.576.000 18.515.000 19.452.000
Sum omløpsmidler 20.361.000 17.626.000 18.596.000 15.303.000 16.536.000
Sum eiendeler 35.927.000 34.178.000 36.172.000 33.818.000 35.988.000
Sum opptjent egenkapital 23.603.000 21.736.000 21.335.000 21.378.000 20.359.000
Sum egenkapital 23.903.000 22.036.000 21.635.000 21.678.000 20.659.000
Sum langsiktig gjeld 3.589.000 3.589.000 6.107.000 4.270.000 7.670.000
Sum kortsiktig gjeld 8.434.000 8.552.000 8.430.000 7.869.000 7.659.000
Sum gjeld og egenkapital 35.926.000 34.177.000 36.172.000 33.817.000 35.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000 51.006.000
Driftsinntekter 53.919.000 52.559.000 51.282.000 52.334.000 51.006.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.900.000 -44.085.000 -43.286.000 -43.325.000 -41.169.000
Avskrivning -1.044.000 -1.024.000 -1.012.000 -1.017.000 -1.016.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.150.000 -6.822.000 -6.163.000 -6.762.000 -7.016.000
Driftskostnader -52.094.000 -51.931.000 -50.461.000 -51.104.000 -49.201.000
Driftsresultat 1.826.000 628.000 821.000 1.230.000 1.805.000
Finansinntekter 43.000 38.000 40.000 113.000 229.000
Finanskostnader -2.000 -265.000 -270.000 -324.000 -402.000
Finans 41.000 -227.000 -230.000 -211.000 -173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.866.000 401.000 590.000 1.019.000 1.632.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.474.000 16.474.000 17.464.000 18.455.000 19.374.000
Maskiner anlegg 41.000 56.000 70.000 0 0
Driftsløsøre 51.000 23.000 41.000 60.000 78.000
Sum varige driftsmidler 15.566.000 16.552.000 17.576.000 18.515.000 19.452.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.566.000 16.552.000 17.576.000 18.515.000 19.452.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 517.000 416.000 342.000 577.000 184.000
Andre fordringer 594.000 998.000 494.000 522.000 978.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.249.000 16.211.000 17.760.000 14.204.000 15.374.000
Sum omløpsmidler 20.361.000 17.626.000 18.596.000 15.303.000 16.536.000
Sum eiendeler 35.927.000 34.178.000 36.172.000 33.818.000 35.988.000
Sum opptjent egenkapital 23.603.000 21.736.000 21.335.000 21.378.000 20.359.000
Sum egenkapital 23.903.000 22.036.000 21.635.000 21.678.000 20.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.589.000 3.589.000 6.107.000 4.270.000 7.670.000
Leverandørgjeld 1.096.000 1.270.000 1.229.000 954.000 1.055.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.234.000 6.934.000 6.831.000 6.677.000 6.453.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 348.000 370.000 238.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 8.434.000 8.552.000 8.430.000 7.869.000 7.659.000
Sum gjeld og egenkapital 35.926.000 34.177.000 36.172.000 33.817.000 35.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.927.000 9.074.000 10.166.000 7.434.000 8.877.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2.2 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.1 2.2 2.0 2.2
Soliditet 66.5 64.5 59.8 64.1 57.4
Resultatgrad 3.4 1.2 1.6 2.4 3.5
Rentedekningsgrad 9 2.4 3 4.1 5.1
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 1.9 2.4 4.0 5.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex