Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Solliakollektivet
Juridisk navn:  Stiftelsen Solliakollektivet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61128700
Sollivegen 403 Sollivegen 403 Fax: 61128701
2840 Reinsvoll 2840 Reinsvoll
Fylke: Kommune:
Oppland Vestre Toten
Org.nr: 961790840
Aksjekapital: 1.699.201 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 1/1/1985 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.8%
Resultat  
  
10.81%
Egenkapital  
  
-2.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.070.000 31.640.000 30.583.000 30.435.000 29.054.000
Resultat: -297.000 -333.000 671.000 -486.000 993.000
Egenkapital: 11.813.000 12.110.000 12.443.000 11.773.000 12.258.000
Regnskap for  Stiftelsen Solliakollektivet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.070.000 31.640.000 30.583.000 30.435.000 29.054.000
Driftskostnader -31.138.000 -31.720.000 -29.624.000 -30.742.000 -27.946.000
Driftsresultat -68.000 -80.000 959.000 -307.000 1.109.000
Finansinntekter 63.000 57.000 44.000 96.000 138.000
Finanskostnader -292.000 -311.000 -332.000 -275.000 -254.000
Finans -229.000 -254.000 -288.000 -179.000 -116.000
Resultat før skatt -297.000 -333.000 671.000 -486.000 993.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -297.000 -333.000 671.000 -486.000 993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.050.000 18.862.000 19.715.000 18.895.000 18.964.000
Sum omløpsmidler 7.831.000 7.405.000 6.678.000 5.094.000 4.352.000
Sum eiendeler 25.881.000 26.267.000 26.393.000 23.989.000 23.316.000
Sum opptjent egenkapital 10.114.000 10.411.000 10.744.000 10.073.000 12.258.000
Sum egenkapital 11.813.000 12.110.000 12.443.000 11.773.000 12.258.000
Sum langsiktig gjeld 8.329.000 9.176.000 9.529.000 7.892.000 6.581.000
Sum kortsiktig gjeld 5.739.000 4.982.000 4.420.000 4.325.000 4.477.000
Sum gjeld og egenkapital 25.881.000 26.268.000 26.392.000 23.989.000 23.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.739.000 31.152.000 30.160.000 30.060.000 28.712.000
Andre inntekter 330.000 488.000 423.000 375.000 342.000
Driftsinntekter 31.070.000 31.640.000 30.583.000 30.435.000 29.054.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.649.000 -20.275.000 -18.662.000 -19.072.000 -18.289.000
Avskrivning -1.469.000 -1.552.000 -1.522.000 -1.329.000 -1.205.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.641.000 -8.459.000 -8.031.000 -8.808.000 -7.018.000
Driftskostnader -31.138.000 -31.720.000 -29.624.000 -30.742.000 -27.946.000
Driftsresultat -68.000 -80.000 959.000 -307.000 1.109.000
Finansinntekter 63.000 57.000 44.000 96.000 138.000
Finanskostnader -292.000 -311.000 -332.000 -275.000 -254.000
Finans -229.000 -254.000 -288.000 -179.000 -116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -671.000 0 -993.000
Årsresultat -297.000 -333.000 671.000 -486.000 993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.030.000 17.283.000 17.796.000 16.171.000 16.119.000
Maskiner anlegg 458.000 489.000 342.000 583.000 826.000
Driftsløsøre 524.000 1.052.000 1.542.000 2.107.000 1.985.000
Sum varige driftsmidler 18.012.000 18.824.000 19.680.000 18.861.000 18.930.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 38.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 18.050.000 18.862.000 19.715.000 18.895.000 18.964.000
Varebeholdning 347.000 357.000 324.000 282.000 299.000
Kundefordringer 51.000 38.000 50.000 72.000 373.000
Andre fordringer 618.000 511.000 499.000 501.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.707.000 6.364.000 5.658.000 4.032.000 1.708.000
Sum omløpsmidler 7.831.000 7.405.000 6.678.000 5.094.000 4.352.000
Sum eiendeler 25.881.000 26.267.000 26.393.000 23.989.000 23.316.000
Sum opptjent egenkapital 10.114.000 10.411.000 10.744.000 10.073.000 12.258.000
Sum egenkapital 11.813.000 12.110.000 12.443.000 11.773.000 12.258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.329.000 9.176.000 9.529.000 7.892.000 6.581.000
Leverandørgjeld 1.061.000 1.539.000 1.472.000 1.198.000 1.178.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.578.000 1.439.000 1.301.000 1.373.000 1.494.000
Utbytte 0 0 -671.000 0 -993.000
Annen kortsiktig gjeld 3.100.000 2.003.000 1.647.000 1.754.000 1.805.000
Sum kortsiktig gjeld 5.739.000 4.982.000 4.420.000 4.325.000 4.477.000
Sum gjeld og egenkapital 25.881.000 26.268.000 26.392.000 23.989.000 23.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.092.000 2.423.000 2.258.000 769.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.5 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.0
Soliditet 45.6 46.1 47.1 49.1 52.6
Resultatgrad -0.2 -0.3 3.1 -1.0 3.8
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 2.9 -0.8 4.9
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet -0.1 3.8 -0.9 5.3
Signatur
26.02.2016
STYREFORMANN OG ET AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex