Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Slottsfjellet Videregående Steinerskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Slottsfjellet Videregående Steinerskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Baglergaten 16 Baglergaten 16 Fax:
3111 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 821085942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/10/2018
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon As
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 5.244.000
Resultat: -354.000
Egenkapital: 1.606.000
Regnskap for  Stiftelsen Slottsfjellet Videregående Steinerskole
Resultat 2018
Driftsinntekter 5.244.000
Driftskostnader -5.598.000
Driftsresultat -354.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans 0
Resultat før skatt -354.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.639.000
Sum eiendeler 1.639.000
Sum opptjent egenkapital 1.506.000
Sum egenkapital 1.606.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 727.000
Andre inntekter 4.517.000
Driftsinntekter 5.244.000
Varekostnad 0
Lønninger -4.155.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.438.000
Driftskostnader -5.598.000
Driftsresultat -354.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 96.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 1.639.000
Sum eiendeler 1.639.000
Sum opptjent egenkapital 1.506.000
Sum egenkapital 1.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 33.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 1.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.606.000
Likviditetsgrad 1 49.7
Likviditetsgrad 2 49.7
Soliditet 9
Resultatgrad -6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -21.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex