Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Slottsfjellet Videregående Steinerskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Slottsfjellet Videregående Steinerskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Baglergaten 16 Baglergaten 16 Fax:
3111 Tønsberg 3111 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 821085942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/14/2018
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon As
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.48%
Resultat  
  
149.44%
Egenkapital  
  
10.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 6.318.000 5.244.000
Resultat: 175.000 -354.000
Egenkapital: 1.781.000 1.606.000
Regnskap for  Stiftelsen Slottsfjellet Videregående Steinerskole
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 6.318.000 5.244.000
Driftskostnader -6.143.000 -5.598.000
Driftsresultat 175.000 -354.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 0 0
Resultat før skatt 175.000 -354.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 175.000 -354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.518.000 1.639.000
Sum eiendeler 2.518.000 1.639.000
Sum opptjent egenkapital 1.681.000 1.506.000
Sum egenkapital 1.781.000 1.606.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 737.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 2.518.000 1.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 816.000 727.000
Andre inntekter 5.502.000 4.517.000
Driftsinntekter 6.318.000 5.244.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -4.800.000 -4.155.000
Avskrivning 0 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.343.000 -1.438.000
Driftskostnader -6.143.000 -5.598.000
Driftsresultat 175.000 -354.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 175.000 -354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 11.000 0
Andre fordringer 136.000 96.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.371.000 8.000
Sum omløpsmidler 2.518.000 1.639.000
Sum eiendeler 2.518.000 1.639.000
Sum opptjent egenkapital 1.681.000 1.506.000
Sum egenkapital 1.781.000 1.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 293.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 38.000 33.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 269.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 0
Sum kortsiktig gjeld 737.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 2.518.000 1.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.781.000 1.606.000
Likviditetsgrad 1 3.4 49.7
Likviditetsgrad 2 3.4 49.7
Soliditet 70.7 9
Resultatgrad 2.8 -6.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 0
Total kapitalrentabilitet 7 -21.5
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex