Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole
Juridisk navn:  Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38029890
Kystveien 310 Kystveien 310 Fax: 38029334
4639 Kristiansand S 4639 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 842872022
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 2/25/1918
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2%
Resultat  
  
369.39%
Egenkapital  
  
16.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.824.000 23.357.000 21.946.000 33.306.000 21.762.000
Resultat: 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000 -2.737.000
Egenkapital: 8.965.000 7.680.000 8.157.000 9.693.000 5.016.000
Regnskap for  Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.824.000 23.357.000 21.946.000 33.306.000 21.762.000
Driftskostnader -22.554.000 -23.862.000 -23.523.000 -30.842.000 -24.548.000
Driftsresultat 1.270.000 -506.000 -1.577.000 2.463.000 -2.786.000
Finansinntekter 15.000 38.000 52.000 20.000 66.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -11.000 -6.000 -17.000
Finans 14.000 29.000 41.000 14.000 49.000
Resultat før skatt 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000 -2.737.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000 -2.737.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.072.000 7.143.000 8.270.000 8.667.000 9.009.000
Sum omløpsmidler 8.289.000 5.547.000 5.490.000 5.058.000 5.007.000
Sum eiendeler 12.361.000 12.690.000 13.760.000 13.725.000 14.016.000
Sum opptjent egenkapital 8.765.000 7.480.000 7.957.000 9.493.000 4.816.000
Sum egenkapital 8.965.000 7.680.000 8.157.000 9.693.000 5.016.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.620.000 1.900.000 750.000 1.142.000
Sum kortsiktig gjeld 3.396.000 3.390.000 3.702.000 3.282.000 7.858.000
Sum gjeld og egenkapital 12.361.000 12.690.000 13.759.000 13.725.000 14.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.087.000 17.819.000 0 0 0
Andre inntekter 5.738.000 5.538.000 21.946.000 33.306.000 21.762.000
Driftsinntekter 23.824.000 23.357.000 21.946.000 33.306.000 21.762.000
Varekostnad -145.000 -217.000 -213.000 0 0
Lønninger -14.508.000 -14.713.000 -14.120.000 -19.449.000 -14.922.000
Avskrivning -1.397.000 -1.410.000 -1.568.000 -1.519.000 -1.523.000
Nedskrivning -1.716.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.788.000 -7.522.000 -7.622.000 -9.710.000 -7.950.000
Driftskostnader -22.554.000 -23.862.000 -23.523.000 -30.842.000 -24.548.000
Driftsresultat 1.270.000 -506.000 -1.577.000 2.463.000 -2.786.000
Finansinntekter 15.000 38.000 52.000 20.000 66.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -11.000 -6.000 -17.000
Finans 14.000 29.000 41.000 14.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.477.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000 -2.737.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 32.000 26.000 0 0
Fast eiendom 493.000 575.000 658.000 719.000 822.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 756.000 1.171.000 1.150.000 220.000 161.000
Sum varige driftsmidler 4.049.000 7.111.000 8.244.000 8.667.000 9.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.072.000 7.143.000 8.270.000 8.667.000 9.009.000
Varebeholdning 50.000 207.000 89.000 0 0
Kundefordringer 47.000 76.000 135.000 80.000 534.000
Andre fordringer 476.000 376.000 385.000 401.000 3.757.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.716.000 4.889.000 4.881.000 4.577.000 715.000
Sum omløpsmidler 8.289.000 5.547.000 5.490.000 5.058.000 5.007.000
Sum eiendeler 12.361.000 12.690.000 13.760.000 13.725.000 14.016.000
Sum opptjent egenkapital 8.765.000 7.480.000 7.957.000 9.493.000 4.816.000
Sum egenkapital 8.965.000 7.680.000 8.157.000 9.693.000 5.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.620.000 1.900.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.620.000 1.900.000 750.000 1.142.000
Leverandørgjeld 555.000 830.000 941.000 763.000 1.642.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.023.000 1.037.000 918.000 950.000 1.156.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.819.000 1.524.000 1.844.000 1.569.000 5.060.000
Sum kortsiktig gjeld 3.396.000 3.390.000 3.702.000 3.282.000 7.858.000
Sum gjeld og egenkapital 12.361.000 12.690.000 13.759.000 13.725.000 14.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.893.000 2.157.000 1.788.000 1.776.000 -2.851.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.6 1.5 1.5 0.6
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 1.5 1.6 0.7
Soliditet 72.5 60.5 59.3 70.6 35.8
Resultatgrad 5.3 -2.2 -7.2 7.4 -12.8
Rentedekningsgrad 1 -56.2 -143.4 413.8 -160.0
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.7 0.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 10.4 -3.7 -11.1 18.1 -19.4
Signatur
06.07.2017
FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex