Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole
Juridisk navn:  Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38029890
Kystveien 310 Kystveien 310 Fax: 38029334
4639 Kristiansand S 4639 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 842872022
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 2/25/1918
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.64%
Resultat  
  
-292.3%
Egenkapital  
  
-27.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.522.000 23.824.000 23.357.000 21.946.000 33.306.000
Resultat: -2.471.000 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000
Egenkapital: 6.493.000 8.965.000 7.680.000 8.157.000 9.693.000
Regnskap for  Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.522.000 23.824.000 23.357.000 21.946.000 33.306.000
Driftskostnader -14.013.000 -22.554.000 -23.862.000 -23.523.000 -30.842.000
Driftsresultat -2.491.000 1.270.000 -506.000 -1.577.000 2.463.000
Finansinntekter 21.000 15.000 38.000 52.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -11.000 -6.000
Finans 20.000 14.000 29.000 41.000 14.000
Resultat før skatt -2.471.000 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.471.000 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.479.000 4.072.000 7.143.000 8.270.000 8.667.000
Sum omløpsmidler 4.841.000 8.289.000 5.547.000 5.490.000 5.058.000
Sum eiendeler 7.320.000 12.361.000 12.690.000 13.760.000 13.725.000
Sum opptjent egenkapital 6.293.000 8.765.000 7.480.000 7.957.000 9.493.000
Sum egenkapital 6.493.000 8.965.000 7.680.000 8.157.000 9.693.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.620.000 1.900.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 3.396.000 3.390.000 3.702.000 3.282.000
Sum gjeld og egenkapital 7.320.000 12.361.000 12.690.000 13.759.000 13.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.324.000 18.087.000 17.819.000 0 0
Andre inntekter 2.198.000 5.738.000 5.538.000 21.946.000 33.306.000
Driftsinntekter 11.522.000 23.824.000 23.357.000 21.946.000 33.306.000
Varekostnad -88.000 -145.000 -217.000 -213.000 0
Lønninger -8.462.000 -14.508.000 -14.713.000 -14.120.000 -19.449.000
Avskrivning -217.000 -1.397.000 -1.410.000 -1.568.000 -1.519.000
Nedskrivning -1.428.000 -1.716.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.818.000 -4.788.000 -7.522.000 -7.622.000 -9.710.000
Driftskostnader -14.013.000 -22.554.000 -23.862.000 -23.523.000 -30.842.000
Driftsresultat -2.491.000 1.270.000 -506.000 -1.577.000 2.463.000
Finansinntekter 21.000 15.000 38.000 52.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -11.000 -6.000
Finans 20.000 14.000 29.000 41.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.477.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.471.000 1.285.000 -477.000 -1.536.000 2.477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 23.000 32.000 26.000 0
Fast eiendom 411.000 493.000 575.000 658.000 719.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 554.000 756.000 1.171.000 1.150.000 220.000
Sum varige driftsmidler 2.465.000 4.049.000 7.111.000 8.244.000 8.667.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.479.000 4.072.000 7.143.000 8.270.000 8.667.000
Varebeholdning 0 50.000 207.000 89.000 0
Kundefordringer 16.000 47.000 76.000 135.000 80.000
Andre fordringer 9.000 476.000 376.000 385.000 401.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.816.000 7.716.000 4.889.000 4.881.000 4.577.000
Sum omløpsmidler 4.841.000 8.289.000 5.547.000 5.490.000 5.058.000
Sum eiendeler 7.320.000 12.361.000 12.690.000 13.760.000 13.725.000
Sum opptjent egenkapital 6.293.000 8.765.000 7.480.000 7.957.000 9.493.000
Sum egenkapital 6.493.000 8.965.000 7.680.000 8.157.000 9.693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.620.000 1.900.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.620.000 1.900.000 750.000
Leverandørgjeld 12.000 555.000 830.000 941.000 763.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 210.000 1.023.000 1.037.000 918.000 950.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 605.000 1.819.000 1.524.000 1.844.000 1.569.000
Sum kortsiktig gjeld 827.000 3.396.000 3.390.000 3.702.000 3.282.000
Sum gjeld og egenkapital 7.320.000 12.361.000 12.690.000 13.759.000 13.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.014.000 4.893.000 2.157.000 1.788.000 1.776.000
Likviditetsgrad 1 5.9 2.4 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 5.9 2.4 1.6 1.5 1.6
Soliditet 88.7 72.5 60.5 59.3 70.6
Resultatgrad -21.6 5.3 -2.2 -7.2 7.4
Rentedekningsgrad 1 -56.2 -143.4 413.8
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.7 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -33.7 10.4 -3.7 -11.1 18.1
Signatur
18.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex