Stiftelsen Renåvangen
Juridisk navn:  Stiftelsen Renåvangen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62466050
Postboks 40 Storsjøen Engerdalsveien 1222 Fax: 62466070
2486 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 956779510
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 4/21/1980
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.85%
Resultat  
  
88.57%
Egenkapital  
  
-2.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.226.000 24.023.000 23.346.000 22.808.000 22.213.000
Resultat: -100.000 -875.000 -358.000 -167.000 -559.000
Egenkapital: 4.329.000 4.429.000 5.304.000 5.662.000 5.829.000
Regnskap for  Stiftelsen Renåvangen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.226.000 24.023.000 23.346.000 22.808.000 22.213.000
Driftskostnader -24.229.000 -24.864.000 -23.720.000 -23.002.000 -22.813.000
Driftsresultat -3.000 -841.000 -372.000 -194.000 -600.000
Finansinntekter 22.000 19.000 15.000 27.000 41.000
Finanskostnader -119.000 -54.000 0 0 0
Finans -97.000 -35.000 15.000 27.000 41.000
Resultat før skatt -100.000 -875.000 -358.000 -167.000 -559.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -100.000 -875.000 -358.000 -167.000 -559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.640.000 6.694.000 5.026.000 5.292.000 5.332.000
Sum omløpsmidler 4.581.000 3.964.000 3.646.000 4.187.000 5.188.000
Sum eiendeler 11.221.000 10.658.000 8.672.000 9.479.000 10.520.000
Sum opptjent egenkapital 3.579.000 3.679.000 4.554.000 4.912.000 5.079.000
Sum egenkapital 4.329.000 4.429.000 5.304.000 5.662.000 5.829.000
Sum langsiktig gjeld 2.611.000 2.745.000 0 180.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 4.280.000 3.483.000 3.367.000 3.637.000 3.598.000
Sum gjeld og egenkapital 11.220.000 10.657.000 8.671.000 9.479.000 10.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.199.000 24.013.000 23.277.000 22.794.000 22.109.000
Andre inntekter 28.000 10.000 70.000 13.000 104.000
Driftsinntekter 24.226.000 24.023.000 23.346.000 22.808.000 22.213.000
Varekostnad -2.388.000 -2.728.000 -2.813.000 -2.997.000 -2.704.000
Lønninger -18.611.000 -18.592.000 -17.063.000 -16.439.000 -16.669.000
Avskrivning -587.000 -489.000 -473.000 -527.000 -481.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.643.000 -3.055.000 -3.371.000 -3.039.000 -2.959.000
Driftskostnader -24.229.000 -24.864.000 -23.720.000 -23.002.000 -22.813.000
Driftsresultat -3.000 -841.000 -372.000 -194.000 -600.000
Finansinntekter 22.000 19.000 15.000 27.000 41.000
Finanskostnader -119.000 -54.000 0 0 0
Finans -97.000 -35.000 15.000 27.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -100.000 -875.000 -358.000 -167.000 -559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.430.000 5.260.000 3.421.000 3.534.000 3.515.000
Maskiner anlegg 104.000 203.000 304.000 190.000 288.000
Driftsløsøre 1.046.000 1.148.000 1.135.000 1.127.000 1.064.000
Sum varige driftsmidler 6.580.000 6.612.000 4.860.000 4.851.000 4.867.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 82.000 166.000 441.000 465.000
Sum anleggsmidler 6.640.000 6.694.000 5.026.000 5.292.000 5.332.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 11.000 7.000 115.000
Andre fordringer 833.000 498.000 368.000 390.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 373.000
Kasse, bank 3.748.000 3.455.000 3.267.000 3.790.000 4.700.000
Sum omløpsmidler 4.581.000 3.964.000 3.646.000 4.187.000 5.188.000
Sum eiendeler 11.221.000 10.658.000 8.672.000 9.479.000 10.520.000
Sum opptjent egenkapital 3.579.000 3.679.000 4.554.000 4.912.000 5.079.000
Sum egenkapital 4.329.000 4.429.000 5.304.000 5.662.000 5.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 129.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.611.000 2.745.000 0 180.000 1.092.000
Leverandørgjeld 1.033.000 786.000 505.000 392.000 345.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 814.000 780.000 777.000 783.000 867.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.433.000 1.917.000 1.956.000 2.462.000 2.386.000
Sum kortsiktig gjeld 4.280.000 3.483.000 3.367.000 3.637.000 3.598.000
Sum gjeld og egenkapital 11.220.000 10.657.000 8.671.000 9.479.000 10.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 301.000 481.000 279.000 550.000 1.590.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.5
Soliditet 38.6 41.6 61.2 59.7 55.4
Resultatgrad -3.5 -1.6 -0.9 -2.7
Rentedekningsgrad -15.6
Gjeldsgrad 1.6 1.4 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 -7.7 -4.1 -1.8 -5.3
Signatur
14.03.2016
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex