Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College
Juridisk navn:  Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57737000
Fax: 57737001
6968 Flekke 6968 Flekke
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 971277645
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 74
Etableringsdato: 9/2/1993 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.52%
Resultat  
  
-72.57%
Egenkapital  
  
9.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 74.336.000 81.258.000 65.531.000 63.712.000 56.766.000
Resultat: 4.275.000 15.583.000 4.468.000 4.476.000 3.336.000
Egenkapital: 50.182.000 45.908.000 30.324.000 25.856.000 21.380.000
Regnskap for  Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 74.336.000 81.258.000 65.531.000 63.712.000 56.766.000
Driftskostnader -70.382.000 -65.687.000 -61.038.000 -59.148.000 -53.352.000
Driftsresultat 3.954.000 15.571.000 4.493.000 4.563.000 3.414.000
Finansinntekter 414.000 173.000 43.000 18.000 43.000
Finanskostnader -93.000 -161.000 -68.000 -104.000 -122.000
Finans 321.000 12.000 -25.000 -86.000 -79.000
Resultat før skatt 4.275.000 15.583.000 4.468.000 4.476.000 3.336.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.275.000 15.583.000 4.468.000 4.476.000 3.336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.092.000 28.398.000 25.267.000 23.759.000 23.830.000
Sum omløpsmidler 37.918.000 35.166.000 24.563.000 19.639.000 13.984.000
Sum eiendeler 68.010.000 63.564.000 49.830.000 43.398.000 37.814.000
Sum opptjent egenkapital 50.132.000 45.858.000 30.274.000 25.806.000 21.330.000
Sum egenkapital 50.182.000 45.908.000 30.324.000 25.856.000 21.380.000
Sum langsiktig gjeld 2.052.000 2.528.000 3.054.000 3.508.000 3.960.000
Sum kortsiktig gjeld 15.776.000 15.129.000 16.451.000 14.034.000 12.474.000
Sum gjeld og egenkapital 68.010.000 63.565.000 49.829.000 43.398.000 37.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 74.336.000 81.258.000 65.531.000 63.712.000 56.766.000
Driftsinntekter 74.336.000 81.258.000 65.531.000 63.712.000 56.766.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -40.919.000 -38.934.000 -37.165.000 -34.696.000 -33.228.000
Avskrivning -2.241.000 -1.665.000 -1.377.000 -1.234.000 -1.096.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.222.000 -25.088.000 -22.496.000 -23.218.000 -19.028.000
Driftskostnader -70.382.000 -65.687.000 -61.038.000 -59.148.000 -53.352.000
Driftsresultat 3.954.000 15.571.000 4.493.000 4.563.000 3.414.000
Finansinntekter 414.000 173.000 43.000 18.000 43.000
Finanskostnader -93.000 -161.000 -68.000 -104.000 -122.000
Finans 321.000 12.000 -25.000 -86.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.275.000 15.583.000 4.468.000 4.476.000 3.336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.151.000 19.880.000 17.791.000 16.277.000 16.906.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.341.000 3.919.000 2.776.000 2.782.000 2.224.000
Sum varige driftsmidler 25.492.000 23.798.000 20.567.000 19.059.000 19.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.600.000 4.600.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
Sum anleggsmidler 30.092.000 28.398.000 25.267.000 23.759.000 23.830.000
Varebeholdning 0 75.000 100.000 89.000 103.000
Kundefordringer 1.717.000 3.869.000 3.406.000 4.541.000 3.375.000
Andre fordringer 4.585.000 2.493.000 2.954.000 2.588.000 4.199.000
Sum investeringer 10.041.000 0 0 0 0
Kasse, bank 21.575.000 28.729.000 18.103.000 12.421.000 6.306.000
Sum omløpsmidler 37.918.000 35.166.000 24.563.000 19.639.000 13.984.000
Sum eiendeler 68.010.000 63.564.000 49.830.000 43.398.000 37.814.000
Sum opptjent egenkapital 50.132.000 45.858.000 30.274.000 25.806.000 21.330.000
Sum egenkapital 50.182.000 45.908.000 30.324.000 25.856.000 21.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 56.000 49.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.052.000 2.528.000 3.054.000 3.508.000 3.960.000
Leverandørgjeld 1.995.000 3.300.000 2.645.000 1.653.000 1.669.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.810.000 2.408.000 2.423.000 2.363.000 2.174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.972.000 9.422.000 11.383.000 10.018.000 8.631.000
Sum kortsiktig gjeld 15.776.000 15.129.000 16.451.000 14.034.000 12.474.000
Sum gjeld og egenkapital 68.010.000 63.565.000 49.829.000 43.398.000 37.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.142.000 20.037.000 8.112.000 5.605.000 1.510.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 1.5 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 1.5 1.4 1.2
Soliditet 73.8 72.2 60.9 59.6 56.5
Resultatgrad 5.3 19.2 6.9 7.2 6.0
Rentedekningsgrad 42.5 96.7 66.1 43.9 28.3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.4 24.8 9.1 10.6 9.1
Signatur
10.01.2020
REKTOR ELLER FUNGERENDE REKTOR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP. EIT
STYREMEDLEM KAN SKRIVE UNDER PÅ VEGNE AV STYRELEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex