Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Phoenix
Juridisk navn:  Stiftelsen Phoenix
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69898250
Folkenborgveien 198 Folkenborgveien 198 Fax: 69898251
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Østfold Eidsberg
Org.nr: 971497289
Aksjekapital: 4.393 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 9/19/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Eidsberg Herreds Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.6%
Resultat  
  
-65.47%
Egenkapital  
  
10.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 28.176.000 31.516.000 30.901.000 28.734.000 5.645.000
Resultat: 1.486.000 4.303.000 3.336.000 6.886.000 -5.958.000
Egenkapital: 15.069.000 13.583.000 9.280.000 5.944.000 -942.000
Regnskap for  Stiftelsen Phoenix
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 28.176.000 31.516.000 30.901.000 28.734.000 5.645.000
Driftskostnader -26.707.000 -27.118.000 -27.314.000 -21.527.000 -11.247.000
Driftsresultat 1.469.000 4.398.000 3.586.000 7.207.000 -5.601.000
Finansinntekter 114.000 53.000 69.000 157.000 60.000
Finanskostnader -97.000 -148.000 -318.000 -478.000 -417.000
Finans 17.000 -95.000 -249.000 -321.000 -357.000
Resultat før skatt 1.486.000 4.303.000 3.336.000 6.886.000 -5.958.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.486.000 4.303.000 3.336.000 6.886.000 -5.958.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.315.000 13.977.000 13.961.000 10.101.000 9.902.000
Sum omløpsmidler 12.375.000 6.919.000 4.248.000 6.707.000 6.804.000
Sum eiendeler 26.690.000 20.896.000 18.209.000 16.808.000 16.706.000
Sum opptjent egenkapital 14.969.000 13.483.000 9.180.000 5.844.000 -1.042.000
Sum egenkapital 15.069.000 13.583.000 9.280.000 5.944.000 -942.000
Sum langsiktig gjeld 1.709.000 2.909.000 4.200.000 7.640.000 8.243.000
Sum kortsiktig gjeld 9.911.000 4.405.000 4.729.000 3.224.000 9.405.000
Sum gjeld og egenkapital 26.689.000 20.897.000 18.209.000 16.808.000 16.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.640.000 3.000 7.000 12.000 0
Andre inntekter 536.000 31.513.000 30.894.000 28.722.000 5.645.000
Driftsinntekter 28.176.000 31.516.000 30.901.000 28.734.000 5.645.000
Varekostnad -1.233.000 -1.494.000 -1.584.000 -1.268.000 -251.000
Lønninger -19.787.000 -19.333.000 -17.449.000 -15.601.000 -7.981.000
Avskrivning -809.000 -678.000 -599.000 -412.000 -470.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.878.000 -5.613.000 -7.682.000 -4.246.000 -2.545.000
Driftskostnader -26.707.000 -27.118.000 -27.314.000 -21.527.000 -11.247.000
Driftsresultat 1.469.000 4.398.000 3.586.000 7.207.000 -5.601.000
Finansinntekter 114.000 53.000 69.000 157.000 60.000
Finanskostnader -97.000 -148.000 -318.000 -478.000 -417.000
Finans 17.000 -95.000 -249.000 -321.000 -357.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.486.000 4.303.000 3.336.000 6.886.000 -5.958.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.344.000 12.420.000 12.161.000 8.861.000 9.081.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.505.000 1.221.000 1.463.000 1.009.000 591.000
Sum varige driftsmidler 13.848.000 13.641.000 13.624.000 9.870.000 9.671.000
Sum finansielle anleggsmidler 466.000 337.000 337.000 231.000 231.000
Sum anleggsmidler 14.315.000 13.977.000 13.961.000 10.101.000 9.902.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 172.000 175.000 80.000 6.000 10.000
Andre fordringer 419.000 374.000 336.000 202.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.784.000 6.370.000 3.833.000 6.499.000 6.793.000
Sum omløpsmidler 12.375.000 6.919.000 4.248.000 6.707.000 6.804.000
Sum eiendeler 26.690.000 20.896.000 18.209.000 16.808.000 16.706.000
Sum opptjent egenkapital 14.969.000 13.483.000 9.180.000 5.844.000 -1.042.000
Sum egenkapital 15.069.000 13.583.000 9.280.000 5.944.000 -942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.709.000 2.909.000 4.200.000 7.640.000 8.243.000
Leverandørgjeld 704.000 655.000 1.265.000 563.000 1.305.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.582.000 1.603.000 1.507.000 1.311.000 1.398.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.626.000 2.147.000 1.957.000 1.350.000 6.702.000
Sum kortsiktig gjeld 9.911.000 4.405.000 4.729.000 3.224.000 9.405.000
Sum gjeld og egenkapital 26.689.000 20.897.000 18.209.000 16.808.000 16.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.464.000 2.514.000 -481.000 3.483.000 -2.601.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 0.9 2.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 0.9 2.1 0.8
Soliditet 56.5 6 5 35.4 -5.6
Resultatgrad 5.2 1 11.6 25.1 -99.2
Rentedekningsgrad 15.1 29.7 11.3 15.4 -13.3
Gjeldsgrad 0.8 0.5 1 1.8 -18.7
Total kapitalrentabilitet 5.9 21.3 20.1 43.8 -33.2
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex