Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen P22
Juridisk navn:  Stiftelsen P22
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23290500
Lovisenberggata 11 Lovisenberggata 11 Fax: 23290501
0456 Oslo 456 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966220228
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 11/30/1979
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen p 22
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.19%
Resultat  
  
148.91%
Egenkapital  
  
43.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.682.000 24.888.000 23.514.000 19.569.000 18.359.000
Resultat: 135.000 -276.000 -696.000 854.000 -3.000
Egenkapital: 443.000 308.000 584.000 1.280.000 426.000
Regnskap for  Stiftelsen P22
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.682.000 24.888.000 23.514.000 19.569.000 18.359.000
Driftskostnader -25.581.000 -25.191.000 -24.232.000 -18.730.000 -18.389.000
Driftsresultat 100.000 -302.000 -717.000 839.000 -30.000
Finansinntekter 35.000 27.000 25.000 18.000 33.000
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 -3.000 -6.000
Finans 35.000 26.000 21.000 15.000 27.000
Resultat før skatt 135.000 -276.000 -696.000 854.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -276.000 -696.000 854.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 504.000 792.000 957.000 440.000 415.000
Sum omløpsmidler 4.832.000 4.285.000 4.578.000 5.353.000 3.250.000
Sum eiendeler 5.336.000 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000
Sum opptjent egenkapital 433.000 298.000 574.000 1.270.000 416.000
Sum egenkapital 443.000 308.000 584.000 1.280.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.894.000 4.769.000 4.951.000 4.513.000 3.239.000
Sum gjeld og egenkapital 5.337.000 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.000 633.000 900.000 1.770.000 1.463.000
Andre inntekter 25.615.000 24.255.000 22.613.000 17.799.000 16.895.000
Driftsinntekter 25.682.000 24.888.000 23.514.000 19.569.000 18.359.000
Varekostnad -1.124.000 -1.174.000 -1.101.000 -510.000 -648.000
Lønninger -18.093.000 -18.520.000 -16.822.000 -13.715.000 -13.617.000
Avskrivning -708.000 -215.000 -283.000 -255.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.656.000 -5.282.000 -6.026.000 -4.250.000 -3.924.000
Driftskostnader -25.581.000 -25.191.000 -24.232.000 -18.730.000 -18.389.000
Driftsresultat 100.000 -302.000 -717.000 839.000 -30.000
Finansinntekter 35.000 27.000 25.000 18.000 33.000
Finanskostnader 0 -1.000 -4.000 -3.000 -6.000
Finans 35.000 26.000 21.000 15.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -276.000 -696.000 854.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 504.000 792.000 957.000 440.000 415.000
Sum varige driftsmidler 504.000 792.000 957.000 440.000 415.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 504.000 792.000 957.000 440.000 415.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 718.000 499.000 428.000 123.000
Andre fordringer 318.000 517.000 394.000 259.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.512.000 3.051.000 3.686.000 4.666.000 3.090.000
Sum omløpsmidler 4.832.000 4.285.000 4.578.000 5.353.000 3.250.000
Sum eiendeler 5.336.000 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000
Sum opptjent egenkapital 433.000 298.000 574.000 1.270.000 416.000
Sum egenkapital 443.000 308.000 584.000 1.280.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.125.000 355.000 537.000 466.000 70.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.033.000 1.200.000 1.104.000 865.000 736.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.735.000 3.213.000 3.310.000 3.181.000 2.433.000
Sum kortsiktig gjeld 4.894.000 4.769.000 4.951.000 4.513.000 3.239.000
Sum gjeld og egenkapital 5.337.000 5.077.000 5.535.000 5.793.000 3.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -484.000 -373.000 840.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 1.2 1.1
Soliditet 8.3 6.1 10.6 22.1 11.6
Resultatgrad 0.4 -1.2 4.3 -0.2
Rentedekningsgrad -179.3 279.7 0.5
Gjeldsgrad 1 15.5 8.5 3.5 7.6
Total kapitalrentabilitet 2.5 -5.4 -12.5 14.8 0.1
Signatur
22.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex