Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Oslo Danse Ensemble
Juridisk navn:  Stiftelsen Oslo Danse Ensemble
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90918358
Torstadskogen 60C Kapellveien 57B Fax:
1395 Hvalstad 487 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976259653
Aksjekapital: 4.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/28/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Ado Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.16%
Resultat  
  
-369.23%
Egenkapital  
  
-58.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 400.000 2.525.000 3.192.000 3.507.000 3.059.000
Resultat: -122.000 -26.000 65.000 29.000 16.000
Egenkapital: 85.000 207.000 233.000 168.000 139.000
Regnskap for  Stiftelsen Oslo Danse Ensemble
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 400.000 2.525.000 3.192.000 3.507.000 3.059.000
Driftskostnader -521.000 -2.552.000 -3.128.000 -3.480.000 -3.043.000
Driftsresultat -122.000 -27.000 65.000 28.000 16.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 0 1.000 0 1.000 0
Resultat før skatt -122.000 -26.000 65.000 29.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -122.000 -26.000 65.000 29.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 13.000
Sum omløpsmidler 101.000 901.000 783.000 729.000 657.000
Sum eiendeler 101.000 901.000 783.000 729.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -203.000 -229.000 -164.000 -135.000
Sum egenkapital 85.000 207.000 233.000 168.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 694.000 550.000 561.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 495.000 325.000 401.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.000 1.148.000 1.513.000 1.849.000 1.209.000
Andre inntekter 0 1.378.000 1.679.000 1.658.000 1.850.000
Driftsinntekter 400.000 2.525.000 3.192.000 3.507.000 3.059.000
Varekostnad -198.000 -1.091.000 -697.000 -1.262.000 -1.045.000
Lønninger -178.000 -1.040.000 -1.963.000 -1.717.000 -1.525.000
Avskrivning 0 0 0 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -421.000 -468.000 -488.000 -460.000
Driftskostnader -521.000 -2.552.000 -3.128.000 -3.480.000 -3.043.000
Driftsresultat -122.000 -27.000 65.000 28.000 16.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 0 1.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -122.000 -26.000 65.000 29.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 13.000
Andre fordringer 0 120.000 0 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 781.000 783.000 729.000 632.000
Sum omløpsmidler 101.000 901.000 783.000 729.000 657.000
Sum eiendeler 101.000 901.000 783.000 729.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -203.000 -229.000 -164.000 -135.000
Sum egenkapital 85.000 207.000 233.000 168.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 74.000 120.000 6.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 29.000 307.000 211.000 302.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 592.000 123.000 344.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 694.000 550.000 561.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000 495.000 325.000 401.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 207.000 233.000 168.000 126.000
Likviditetsgrad 1 6.7 1.3 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 6.7 1.3 1.4 1.3 1.3
Soliditet 8 2 29.8 23.0 20.7
Resultatgrad -30.5 -1.1 2 0.8 0.5
Rentedekningsgrad 6 17.0
Gjeldsgrad 0.2 3.4 2.4 3.3 3.8
Total kapitalrentabilitet - -2.9 8.4 4.0 2.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex