Stiftelsen Nie Teater
Juridisk navn:  Stiftelsen Nie Teater
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45817883
Torstadbakken 29 Torstadbakken 29 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 991979727
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/18/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Kj Revisjon Da
Regnskapsfører: Consulatet As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.66%
Resultat  
  
138.41%
Egenkapital  
  
9.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.914.000 3.219.000 4.426.000 3.560.000 4.041.000
Resultat: 63.000 -164.000 216.000 503.000 -104.000
Egenkapital: 718.000 656.000 820.000 604.000 101.000
Regnskap for  Stiftelsen Nie Teater
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.914.000 3.219.000 4.426.000 3.560.000 4.041.000
Driftskostnader -4.831.000 -3.382.000 -4.185.000 -3.055.000 -4.143.000
Driftsresultat 83.000 -163.000 241.000 505.000 -102.000
Finansinntekter 2.000 6.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -8.000 -27.000 -3.000 -4.000
Finans -21.000 -2.000 -26.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 63.000 -164.000 216.000 503.000 -104.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 -164.000 216.000 503.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 185.000 256.000 256.000 132.000
Sum omløpsmidler 848.000 1.289.000 761.000 607.000 174.000
Sum eiendeler 1.303.000 1.474.000 1.017.000 863.000 306.000
Sum opptjent egenkapital 618.000 556.000 720.000 504.000 1.000
Sum egenkapital 718.000 656.000 820.000 604.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 356.000 39.000 49.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 229.000 779.000 148.000 259.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 1.303.000 1.474.000 1.017.000 863.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.073.000 3.077.000 3.602.000 3.096.000 3.413.000
Andre inntekter 1.841.000 142.000 824.000 464.000 629.000
Driftsinntekter 4.914.000 3.219.000 4.426.000 3.560.000 4.041.000
Varekostnad -2.304.000 -1.417.000 -2.598.000 -1.914.000 -2.105.000
Lønninger -1.417.000 -963.000 -705.000 -423.000 -911.000
Avskrivning -125.000 -72.000 -80.000 -53.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -985.000 -930.000 -802.000 -665.000 -1.090.000
Driftskostnader -4.831.000 -3.382.000 -4.185.000 -3.055.000 -4.143.000
Driftsresultat 83.000 -163.000 241.000 505.000 -102.000
Finansinntekter 2.000 6.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -8.000 -27.000 -3.000 -4.000
Finans -21.000 -2.000 -26.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 -164.000 216.000 503.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 455.000 185.000 256.000 248.000 117.000
Sum varige driftsmidler 455.000 185.000 256.000 248.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 8.000 15.000
Sum anleggsmidler 455.000 185.000 256.000 256.000 132.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 536.000 438.000 387.000 87.000 44.000
Andre fordringer 130.000 138.000 104.000 310.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 712.000 270.000 210.000 119.000
Sum omløpsmidler 848.000 1.289.000 761.000 607.000 174.000
Sum eiendeler 1.303.000 1.474.000 1.017.000 863.000 306.000
Sum opptjent egenkapital 618.000 556.000 720.000 504.000 1.000
Sum egenkapital 718.000 656.000 820.000 604.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 356.000 39.000 49.000 0 0
Leverandørgjeld 22.000 20.000 18.000 113.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 65.000 62.000 18.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 693.000 68.000 129.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 779.000 148.000 259.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 1.303.000 1.474.000 1.017.000 863.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 619.000 510.000 613.000 348.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1.7 5.1 2.3 0.8
Likviditetsgrad 2 3.7 1.7 5.1 2.4 0.9
Soliditet 55.1 44.5 80.6 70.0 32.9
Resultatgrad 1.7 -5.1 5.4 14.2 -2.5
Rentedekningsgrad 3.6 -20.4 8.9 168.7 -25.0
Gjeldsgrad 0.8 1.2 0.2 0.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 -10.7 23.8 58.6 -32.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex