Stiftelsen Korshavn
Juridisk navn:  Stiftelsen Korshavn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379598
C/O Fredrikstad Museum Tøihusgaten 41 Korshavn Fax:
1632 Gamle Fredrikstad 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 878701992
Aksjekapital: 232 NOK
Etableringsdato: 9/13/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Lervik Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.5%
Resultat  
  
-229.41%
Egenkapital  
  
-11.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 72.000 192.000 101.000 161.000 93.000
Resultat: -22.000 17.000 18.000 4.000 -10.000
Egenkapital: 173.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Regnskap for  Stiftelsen Korshavn
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 72.000 192.000 101.000 161.000 93.000
Driftskostnader -94.000 -175.000 -82.000 -157.000 -104.000
Driftsresultat -22.000 17.000 18.000 4.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 17.000 18.000 4.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 17.000 18.000 4.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum omløpsmidler 56.000 75.000 58.000 40.000 35.000
Sum eiendeler 176.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 173.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Sum egenkapital 173.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 176.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 192.000 101.000 161.000 93.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 72.000 192.000 101.000 161.000 93.000
Varekostnad -6.000 -6.000 -5.000 -5.000 -3.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -169.000 -77.000 -152.000 -101.000
Driftskostnader -94.000 -175.000 -82.000 -157.000 -104.000
Driftsresultat -22.000 17.000 18.000 4.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 17.000 18.000 4.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 10.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 66.000 58.000 40.000 35.000
Sum omløpsmidler 56.000 75.000 58.000 40.000 35.000
Sum eiendeler 176.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Sum opptjent egenkapital 173.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Sum egenkapital 173.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 176.000 195.000 178.000 160.000 155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 75.000 58.000 40.000 35.000
Likviditetsgrad 1 18.7
Likviditetsgrad 2 18.7 0 0 0 0.0
Soliditet 98.3 1 1 1 100.0
Resultatgrad -30.6 8.9 17.8 2.5 -10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -12.5 8.7 10.1 2.5 -6.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex