Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bodø
Juridisk navn:  Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bodø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40038378
Postboks 792 Bankgata 9 Fax: 75524726
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 971390069
Aksjekapital: 861.000 NOK
Antall ansatte: 65
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.11%
Resultat  
  
1384.75%
Egenkapital  
  
16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.719.000 30.623.000 30.932.000 24.666.000 22.483.000
Resultat: 1.516.000 -118.000 2.723.000 2.441.000 518.000
Egenkapital: 10.992.000 9.476.000 9.594.000 6.871.000 4.430.000
Regnskap for  Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bodø
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.719.000 30.623.000 30.932.000 24.666.000 22.483.000
Driftskostnader -32.087.000 -30.621.000 -28.172.000 -22.126.000 -21.869.000
Driftsresultat 1.633.000 3.000 2.760.000 2.540.000 615.000
Finansinntekter 2.000 4.000 5.000 22.000 34.000
Finanskostnader -119.000 -124.000 -42.000 -121.000 -131.000
Finans -117.000 -120.000 -37.000 -99.000 -97.000
Resultat før skatt 1.516.000 -118.000 2.723.000 2.441.000 518.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.516.000 -118.000 2.723.000 2.441.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.995.000 11.313.000 10.816.000 3.975.000 3.807.000
Sum omløpsmidler 9.275.000 5.707.000 5.604.000 8.890.000 6.119.000
Sum eiendeler 20.270.000 17.020.000 16.420.000 12.865.000 9.926.000
Sum opptjent egenkapital 10.131.000 8.615.000 8.733.000 6.282.000 4.305.000
Sum egenkapital 10.992.000 9.476.000 9.594.000 6.871.000 4.430.000
Sum langsiktig gjeld 2.699.000 2.849.000 3.000.000 2.135.000 2.256.000
Sum kortsiktig gjeld 6.580.000 4.694.000 3.827.000 3.860.000 3.240.000
Sum gjeld og egenkapital 20.271.000 17.019.000 16.421.000 12.866.000 9.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.309.000 1.212.000 2.210.000 1.660.000 1.659.000
Andre inntekter 31.409.000 29.410.000 28.723.000 23.006.000 20.824.000
Driftsinntekter 33.719.000 30.623.000 30.932.000 24.666.000 22.483.000
Varekostnad -492.000 -76.000 -273.000 -240.000 -302.000
Lønninger -22.989.000 -22.120.000 -20.982.000 -16.793.000 -16.443.000
Avskrivning -812.000 -837.000 -448.000 -247.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.794.000 -7.588.000 -6.469.000 -4.846.000 -4.882.000
Driftskostnader -32.087.000 -30.621.000 -28.172.000 -22.126.000 -21.869.000
Driftsresultat 1.633.000 3.000 2.760.000 2.540.000 615.000
Finansinntekter 2.000 4.000 5.000 22.000 34.000
Finanskostnader -119.000 -124.000 -42.000 -121.000 -131.000
Finans -117.000 -120.000 -37.000 -99.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.516.000 -118.000 2.723.000 2.441.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.564.000 4.611.000 4.658.000 2.743.000 2.775.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.054.000 6.361.000 5.858.000 967.000 798.000
Sum varige driftsmidler 10.618.000 10.972.000 10.516.000 3.711.000 3.572.000
Sum finansielle anleggsmidler 378.000 341.000 301.000 264.000 235.000
Sum anleggsmidler 10.995.000 11.313.000 10.816.000 3.975.000 3.807.000
Varebeholdning 330.000 318.000 204.000 191.000 148.000
Kundefordringer 889.000 1.031.000 987.000 1.222.000 568.000
Andre fordringer 2.868.000 783.000 553.000 2.287.000 1.380.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.188.000 3.574.000 3.860.000 5.191.000 4.022.000
Sum omløpsmidler 9.275.000 5.707.000 5.604.000 8.890.000 6.119.000
Sum eiendeler 20.270.000 17.020.000 16.420.000 12.865.000 9.926.000
Sum opptjent egenkapital 10.131.000 8.615.000 8.733.000 6.282.000 4.305.000
Sum egenkapital 10.992.000 9.476.000 9.594.000 6.871.000 4.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.699.000 2.849.000 3.000.000 2.135.000 2.256.000
Leverandørgjeld 967.000 1.211.000 709.000 730.000 335.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.355.000 1.283.000 1.256.000 993.000 1.067.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.259.000 2.199.000 1.862.000 2.137.000 1.838.000
Sum kortsiktig gjeld 6.580.000 4.694.000 3.827.000 3.860.000 3.240.000
Sum gjeld og egenkapital 20.271.000 17.019.000 16.421.000 12.866.000 9.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.695.000 1.013.000 1.777.000 5.030.000 2.879.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.5 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.4 2.3 1.9
Soliditet 54.2 55.7 58.4 53.4 44.6
Resultatgrad 4.8 0 8.9 10.3 2.7
Rentedekningsgrad 13.7 0 65.7 21.2 5.0
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.7 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 0 16.8 19.9 6.5
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex