Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Karmsund Abr-Senter
Juridisk navn:  Stiftelsen Karmsund Abr-Senter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52859000
Postboks 213 Utvik Uvikstrand 23 Fax: 52835266
4299 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 961664837
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 8/1/1991 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.57%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-16.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.286.000 39.693.000 35.961.000 32.351.000 21.288.000
Resultat: -1.556.000 0 0 0 1.022.000
Egenkapital: 7.803.000 9.358.000 8.470.000 7.051.000 4.460.000
Regnskap for  Stiftelsen Karmsund Abr-Senter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.286.000 39.693.000 35.961.000 32.351.000 21.288.000
Driftskostnader -45.521.000 -38.515.000 -34.301.000 -29.523.000 -19.941.000
Driftsresultat -1.236.000 1.177.000 1.661.000 2.828.000 1.347.000
Finansinntekter 2.000 7.000 8.000 36.000 14.000
Finanskostnader -322.000 -296.000 -249.000 -273.000 -339.000
Finans -320.000 -289.000 -241.000 -237.000 -325.000
Resultat før skatt -1.556.000 0 0 0 1.022.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.555.000 888.000 1.419.000 2.591.000 1.022.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.765.000 12.756.000 11.870.000 11.728.000 7.206.000
Sum omløpsmidler 9.376.000 7.405.000 7.046.000 6.049.000 5.566.000
Sum eiendeler 25.141.000 20.161.000 18.916.000 17.777.000 12.772.000
Sum opptjent egenkapital 7.603.000 9.158.000 8.270.000 6.851.000 4.260.000
Sum egenkapital 7.803.000 9.358.000 8.470.000 7.051.000 4.460.000
Sum langsiktig gjeld 11.266.000 6.114.000 5.357.000 5.950.000 4.575.000
Sum kortsiktig gjeld 6.072.000 4.689.000 5.089.000 4.776.000 3.737.000
Sum gjeld og egenkapital 25.141.000 20.161.000 18.916.000 17.777.000 12.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.555.000 37.731.000 33.927.000 31.148.000 19.423.000
Andre inntekter 5.731.000 1.962.000 2.033.000 1.203.000 1.865.000
Driftsinntekter 44.286.000 39.693.000 35.961.000 32.351.000 21.288.000
Varekostnad -6.702.000 -6.786.000 -6.360.000 -4.993.000 -3.265.000
Lønninger -28.921.000 -23.542.000 -20.972.000 -18.261.000 -11.990.000
Avskrivning -998.000 -1.014.000 -808.000 -734.000 -586.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.900.000 -7.173.000 -6.161.000 -5.535.000 -4.100.000
Driftskostnader -45.521.000 -38.515.000 -34.301.000 -29.523.000 -19.941.000
Driftsresultat -1.236.000 1.177.000 1.661.000 2.828.000 1.347.000
Finansinntekter 2.000 7.000 8.000 36.000 14.000
Finanskostnader -322.000 -296.000 -249.000 -273.000 -339.000
Finans -320.000 -289.000 -241.000 -237.000 -325.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.555.000 888.000 1.419.000 2.591.000 1.022.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.115.000 10.757.000 10.206.000 10.083.000 6.329.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.177.000 1.527.000 1.192.000 1.173.000 517.000
Sum varige driftsmidler 15.293.000 12.284.000 11.398.000 11.256.000 6.846.000
Sum finansielle anleggsmidler 472.000 472.000 472.000 472.000 360.000
Sum anleggsmidler 15.765.000 12.756.000 11.870.000 11.728.000 7.206.000
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kundefordringer 5.188.000 4.992.000 4.402.000 3.668.000 3.067.000
Andre fordringer 1.647.000 875.000 809.000 371.000 580.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.536.000 1.533.000 1.830.000 2.004.000 1.915.000
Sum omløpsmidler 9.376.000 7.405.000 7.046.000 6.049.000 5.566.000
Sum eiendeler 25.141.000 20.161.000 18.916.000 17.777.000 12.772.000
Sum opptjent egenkapital 7.603.000 9.158.000 8.270.000 6.851.000 4.260.000
Sum egenkapital 7.803.000 9.358.000 8.470.000 7.051.000 4.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 56.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.266.000 6.114.000 5.357.000 5.950.000 4.575.000
Leverandørgjeld 1.103.000 455.000 1.352.000 1.070.000 1.100.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.114.000 1.663.000 1.354.000 1.486.000 902.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.854.000 2.571.000 2.383.000 2.163.000 1.735.000
Sum kortsiktig gjeld 6.072.000 4.689.000 5.089.000 4.776.000 3.737.000
Sum gjeld og egenkapital 25.141.000 20.161.000 18.916.000 17.777.000 12.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.304.000 2.716.000 1.957.000 1.273.000 1.829.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.4 1.3 1.5
Soliditet 3 46.4 44.8 39.7 34.9
Resultatgrad -2.8 3 4.6 8.7 6.3
Rentedekningsgrad -3.8 4 6.7 10.5 4.0
Gjeldsgrad 2.2 1.2 1.2 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet -4.9 5.9 8.8 16.1 10.7
Signatur
07.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex