Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet
Juridisk navn:  Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52790700
Him 63 Him 63 Fax: 52790701
4230 Sand 4230 Sand
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 946727792
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 3/25/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.8%
Resultat  
  
5717.46%
Egenkapital  
  
24.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.283.000 36.875.000 36.526.000 43.503.000 43.546.000
Resultat: 3.539.000 -63.000 634.000 2.082.000 2.446.000
Egenkapital: 18.053.000 14.518.000 14.586.000 13.955.000 11.879.000
Regnskap for  Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.283.000 36.875.000 36.526.000 43.503.000 43.546.000
Driftskostnader -41.378.000 -36.556.000 -35.409.000 -40.924.000 -40.600.000
Driftsresultat 3.905.000 318.000 1.117.000 2.580.000 2.946.000
Finansinntekter 48.000 36.000 60.000 82.000 128.000
Finanskostnader -413.000 -417.000 -543.000 -580.000 -628.000
Finans -365.000 -381.000 -483.000 -498.000 -500.000
Resultat før skatt 3.539.000 -63.000 634.000 2.082.000 2.446.000
Skattekostnad -5.000 -5.000 -2.000 -6.000 -3.000
Årsresultat 3.535.000 -68.000 631.000 2.076.000 2.444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.118.000 20.059.000 22.235.000 23.743.000 23.468.000
Sum omløpsmidler 18.135.000 13.401.000 12.505.000 12.864.000 10.187.000
Sum eiendeler 37.253.000 33.460.000 34.740.000 36.607.000 33.655.000
Sum opptjent egenkapital 17.853.000 14.318.000 14.386.000 13.755.000 11.679.000
Sum egenkapital 18.053.000 14.518.000 14.586.000 13.955.000 11.879.000
Sum langsiktig gjeld 11.573.000 13.214.000 14.235.000 16.713.000 14.682.000
Sum kortsiktig gjeld 7.627.000 5.729.000 5.919.000 5.939.000 7.095.000
Sum gjeld og egenkapital 37.253.000 33.461.000 34.740.000 36.607.000 33.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.301.000 2.429.000 2.561.000 2.789.000 2.692.000
Andre inntekter 42.982.000 34.446.000 33.965.000 40.714.000 40.853.000
Driftsinntekter 45.283.000 36.875.000 36.526.000 43.503.000 43.546.000
Varekostnad -740.000 -747.000 -784.000 -897.000 -874.000
Lønninger -24.531.000 -22.373.000 -22.154.000 -25.786.000 -24.363.000
Avskrivning -2.457.000 -2.455.000 -2.442.000 -2.493.000 -2.301.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.650.000 -10.981.000 -10.029.000 -11.748.000 -13.062.000
Driftskostnader -41.378.000 -36.556.000 -35.409.000 -40.924.000 -40.600.000
Driftsresultat 3.905.000 318.000 1.117.000 2.580.000 2.946.000
Finansinntekter 48.000 36.000 60.000 82.000 128.000
Finanskostnader -413.000 -417.000 -543.000 -580.000 -628.000
Finans -365.000 -381.000 -483.000 -498.000 -500.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.535.000 -68.000 631.000 2.076.000 2.444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.730.000 18.946.000 20.507.000 21.712.000 20.885.000
Maskiner anlegg 1.388.000 692.000 1.232.000 1.327.000 1.827.000
Driftsløsøre 0 422.000 496.000 705.000 756.000
Sum varige driftsmidler 19.118.000 20.059.000 22.235.000 23.743.000 23.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.118.000 20.059.000 22.235.000 23.743.000 23.468.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.275.000 3.200.000 3.053.000 3.394.000 1.169.000
Andre fordringer 271.000 219.000 249.000 467.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.589.000 9.983.000 9.203.000 9.003.000 8.910.000
Sum omløpsmidler 18.135.000 13.401.000 12.505.000 12.864.000 10.187.000
Sum eiendeler 37.253.000 33.460.000 34.740.000 36.607.000 33.655.000
Sum opptjent egenkapital 17.853.000 14.318.000 14.386.000 13.755.000 11.679.000
Sum egenkapital 18.053.000 14.518.000 14.586.000 13.955.000 11.879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.008.000 1.778.000 1.928.000 2.035.000 2.303.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.573.000 13.214.000 14.235.000 16.713.000 14.682.000
Leverandørgjeld 1.520.000 929.000 806.000 959.000 1.779.000
Betalbar skatt 5.000 5.000 5.000 6.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 4.075.000 3.630.000 3.583.000 3.982.000 3.963.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.028.000 1.165.000 1.526.000 993.000 1.349.000
Sum kortsiktig gjeld 7.627.000 5.729.000 5.919.000 5.939.000 7.095.000
Sum gjeld og egenkapital 37.253.000 33.461.000 34.740.000 36.607.000 33.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.508.000 7.672.000 6.586.000 6.925.000 3.092.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.1 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 2.1 2.2 1.5
Soliditet 48.5 43.4 4 38.1 35.3
Resultatgrad 8.6 0.9 3.1 5.9 6.8
Rentedekningsgrad 9.5 0.8 2.1 4.6 4.9
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 10.6 1.1 3.4 7.3 9.1
Signatur
20.07.2016
STYREFORMANN, OG I DENNES FRAVÆR NESTFORMANNEN.
Prokurister
13.04.2018
PROKURA HVER FOR SEG
HETLELID LIV MARIT
PROKURA HVER FOR SEG
LUND-JOHANSEN HANNE
PROKURA HVER FOR SEG
GJELLESTAD LAILA
PROKURA HVER FOR SEG
BYREMO METTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex