Stiftelsen Hestmanden
Juridisk navn:  Stiftelsen Hestmanden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120350
C/O Vest-Agder-Museet Iks Odderøyveien 21 C/O Vest-Agder-Museet Iks Odderøyveien 21 Fax: 38074504
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 984114427
Aksjekapital: 205.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Agder Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: Regnskaps Companiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 323.000 333.000 362.000 1.996.000 2.678.000
Resultat: 71.000 71.000 65.000 1.531.000 497.000
Egenkapital: 3.710.000 3.639.000 3.569.000 3.504.000 1.973.000
Regnskap for  Stiftelsen Hestmanden
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 323.000 333.000 362.000 1.996.000 2.678.000
Driftskostnader -252.000 -262.000 -297.000 -465.000 -2.184.000
Driftsresultat 71.000 71.000 65.000 1.531.000 493.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Resultat før skatt 71.000 71.000 65.000 1.531.000 497.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 71.000 65.000 1.531.000 497.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.703.000 3.933.000 4.162.000 4.391.000 4.621.000
Sum omløpsmidler 7.000 7.000 7.000 13.000 267.000
Sum eiendeler 3.710.000 3.940.000 4.169.000 4.404.000 4.888.000
Sum opptjent egenkapital 3.505.000 3.434.000 3.364.000 3.299.000 1.768.000
Sum egenkapital 3.710.000 3.639.000 3.569.000 3.504.000 1.973.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 900.000 2.915.000
Sum gjeld og egenkapital 3.710.000 3.939.000 4.169.000 4.404.000 4.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 122.000
Andre inntekter 323.000 333.000 362.000 1.996.000 2.555.000
Driftsinntekter 323.000 333.000 362.000 1.996.000 2.678.000
Varekostnad 0 0 0 -24.000 -495.000
Lønninger 0 0 0 -64.000 -452.000
Avskrivning -229.000 0 -229.000 -229.000 -229.000
Nedskrivning 0 -229.000 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -33.000 -68.000 -148.000 -1.008.000
Driftskostnader -252.000 -262.000 -297.000 -465.000 -2.184.000
Driftsresultat 71.000 71.000 65.000 1.531.000 493.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 71.000 71.000 65.000 1.531.000 497.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.703.000 3.933.000 4.162.000 4.391.000 4.621.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.703.000 3.933.000 4.162.000 4.391.000 4.621.000
Varebeholdning 0 0 0 0 21.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 7.000 7.000 13.000 229.000
Sum omløpsmidler 7.000 7.000 7.000 13.000 267.000
Sum eiendeler 3.710.000 3.940.000 4.169.000 4.404.000 4.888.000
Sum opptjent egenkapital 3.505.000 3.434.000 3.364.000 3.299.000 1.768.000
Sum egenkapital 3.710.000 3.639.000 3.569.000 3.504.000 1.973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 300.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 900.000 2.850.000
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 900.000 2.915.000
Sum gjeld og egenkapital 3.710.000 3.939.000 4.169.000 4.404.000 4.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 -293.000 -293.000 -887.000 -2.648.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 1 92.4 85.6 79.6 40.4
Resultatgrad 2 21.3 1 76.7 18.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.8 1.6 34.8 10.2
Signatur
27.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex