Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Heltberg
Juridisk navn:  Stiftelsen Heltberg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22021140
Sognsveien 75B Sognsveien 75B Fax: 22021141
0855 Oslo 855 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958295774
Aksjekapital: 79.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 5/12/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.73%
Resultat  
  
360.11%
Egenkapital  
  
414.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.783.000 40.074.000 44.717.000 41.932.000 34.183.000
Resultat: 4.983.000 1.083.000 36.000 11.000 27.000
Egenkapital: 6.185.000 1.201.000 118.000 82.000 71.000
Regnskap for  Stiftelsen Heltberg
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.783.000 40.074.000 44.717.000 41.932.000 34.183.000
Driftskostnader -34.796.000 -39.058.000 -44.422.000 -41.985.000 -34.231.000
Driftsresultat 4.987.000 1.015.000 295.000 -54.000 -48.000
Finansinntekter 46.000 124.000 76.000 82.000 126.000
Finanskostnader -49.000 -56.000 -335.000 -17.000 -51.000
Finans -3.000 68.000 -259.000 65.000 75.000
Resultat før skatt 4.983.000 1.083.000 36.000 11.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.983.000 1.083.000 36.000 11.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.114.000 994.000 748.000 1.020.000 1.100.000
Sum omløpsmidler 11.101.000 10.033.000 13.799.000 17.034.000 13.434.000
Sum eiendeler 12.215.000 11.027.000 14.547.000 18.054.000 14.534.000
Sum opptjent egenkapital 6.106.000 1.123.000 40.000 3.000 -8.000
Sum egenkapital 6.185.000 1.201.000 118.000 82.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 0 55.000 85.000 118.000 677.000
Sum kortsiktig gjeld 6.030.000 9.771.000 14.345.000 17.854.000 13.786.000
Sum gjeld og egenkapital 12.215.000 11.028.000 14.549.000 18.054.000 14.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 25.796.000 25.867.000 21.189.000
Andre inntekter 39.783.000 40.074.000 18.921.000 16.064.000 12.994.000
Driftsinntekter 39.783.000 40.074.000 44.717.000 41.932.000 34.183.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.500.000 -17.988.000 -18.567.000 -17.647.000 -14.595.000
Avskrivning -595.000 -544.000 -1.002.000 -878.000 -900.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.701.000 -20.526.000 -24.853.000 -23.460.000 -18.736.000
Driftskostnader -34.796.000 -39.058.000 -44.422.000 -41.985.000 -34.231.000
Driftsresultat 4.987.000 1.015.000 295.000 -54.000 -48.000
Finansinntekter 46.000 124.000 76.000 82.000 126.000
Finanskostnader -49.000 -56.000 -335.000 -17.000 -51.000
Finans -3.000 68.000 -259.000 65.000 75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.983.000 1.083.000 36.000 11.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.114.000 994.000 748.000 1.020.000 1.100.000
Sum varige driftsmidler 1.114.000 994.000 748.000 1.020.000 1.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.114.000 994.000 748.000 1.020.000 1.100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 2.205.000 1.858.000 6.565.000 4.083.000
Andre fordringer 1.367.000 744.000 6.090.000 3.794.000 2.127.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.517.000 7.084.000 5.851.000 6.674.000 7.225.000
Sum omløpsmidler 11.101.000 10.033.000 13.799.000 17.034.000 13.434.000
Sum eiendeler 12.215.000 11.027.000 14.547.000 18.054.000 14.534.000
Sum opptjent egenkapital 6.106.000 1.123.000 40.000 3.000 -8.000
Sum egenkapital 6.185.000 1.201.000 118.000 82.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 55.000 85.000 118.000 677.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 55.000 85.000 118.000 677.000
Leverandørgjeld 1.539.000 583.000 3.816.000 1.665.000 1.928.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.303.000 1.256.000 1.414.000 1.287.000 1.243.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.188.000 7.932.000 9.115.000 14.903.000 10.615.000
Sum kortsiktig gjeld 6.030.000 9.771.000 14.345.000 17.854.000 13.786.000
Sum gjeld og egenkapital 12.215.000 11.028.000 14.549.000 18.054.000 14.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.071.000 262.000 -546.000 -820.000 -352.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1 1 1.0 1.0
Soliditet 50.6 10.9 0.8 0.5 0.5
Resultatgrad 12.5 2.5 0.7 -0.1 -0.1
Rentedekningsgrad 101.8 18.1 0.9 1.6 1.5
Gjeldsgrad 1 8.2 122.3 219.2 203.7
Total kapitalrentabilitet 41.2 10.3 2.6 0.2 0.5
Signatur
13.02.2007
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex