Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Frida Og Olav Rustis Minne
Juridisk navn:  Stiftelsen Frida Og Olav Rustis Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55163917
Postboks 3623 Løvåsbakken 120 Fax:
5845 Bergen 5145 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985076545
Aksjekapital: 319.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Helge Frosta AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
-0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000
Egenkapital: 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Regnskap for  Stiftelsen Frida Og Olav Rustis Minne
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -5.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Resultat før skatt -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum eiendeler 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -8.000 -4.000 -3.000 0
Sum egenkapital 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 308.000 311.000 315.000 319.000 322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -5.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -5.000 -7.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum omløpsmidler 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum eiendeler 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -8.000 -4.000 -3.000 0
Sum egenkapital 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 308.000 311.000 315.000 319.000 322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 308.000 311.000 315.000 319.000 323.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.6 -1.6 -1.6 -0.9 -0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex