Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Finnerud Gård
Juridisk navn:  Stiftelsen Finnerud Gård
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32778680
Gravermoveien Drolsum Gravermoveien Drolsum Fax: 32786639
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 969554100
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.05%
Egenkapital  
  
-18.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -228.000 -215.000 -205.000 -216.000 -217.000
Egenkapital: 1.021.000 1.249.000 1.463.000 1.668.000 1.884.000
Regnskap for  Stiftelsen Finnerud Gård
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -228.000 -215.000 -205.000 -218.000 -221.000
Driftsresultat -228.000 -215.000 -205.000 -218.000 -220.000
Finansinntekter 129.000 134.000 109.000 107.000 113.000
Finanskostnader -129.000 -134.000 -109.000 -106.000 -109.000
Finans 0 0 0 1.000 4.000
Resultat før skatt -228.000 -215.000 -205.000 -216.000 -217.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -228.000 -215.000 -205.000 -216.000 -217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.392.000 3.655.000 3.648.000 3.303.000 3.526.000
Sum omløpsmidler 134.000 224.000 566.000 150.000 268.000
Sum eiendeler 3.526.000 3.879.000 4.214.000 3.453.000 3.794.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 749.000 963.000 1.168.000 1.384.000
Sum egenkapital 1.021.000 1.249.000 1.463.000 1.668.000 1.884.000
Sum langsiktig gjeld 2.506.000 2.631.000 2.750.000 1.785.000 1.849.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 61.000
Sum gjeld og egenkapital 3.527.000 3.880.000 4.213.000 3.453.000 3.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -55.000 -45.000 -58.000 -61.000
Driftskostnader -228.000 -215.000 -205.000 -218.000 -221.000
Driftsresultat -228.000 -215.000 -205.000 -218.000 -220.000
Finansinntekter 129.000 134.000 109.000 107.000 113.000
Finanskostnader -129.000 -134.000 -109.000 -106.000 -109.000
Finans 0 0 0 1.000 4.000
Konsernbidrag 228.000 215.000 205.000 216.000 217.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -228.000 -215.000 -205.000 -216.000 -217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 978.000 1.138.000 1.298.000 1.458.000 1.617.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 978.000 1.138.000 1.298.000 1.458.000 1.617.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.414.000 2.517.000 2.350.000 1.845.000 1.909.000
Sum anleggsmidler 3.392.000 3.655.000 3.648.000 3.303.000 3.526.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 224.000 566.000 150.000 209.000
Sum omløpsmidler 134.000 224.000 566.000 150.000 268.000
Sum eiendeler 3.526.000 3.879.000 4.214.000 3.453.000 3.794.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 749.000 963.000 1.168.000 1.384.000
Sum egenkapital 1.021.000 1.249.000 1.463.000 1.668.000 1.884.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.506.000 2.631.000 2.750.000 1.785.000 1.849.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 61.000
Sum gjeld og egenkapital 3.527.000 3.880.000 4.213.000 3.453.000 3.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 224.000 566.000 150.000 207.000
Likviditetsgrad 1 4.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 4.4
Soliditet 28.9 32.2 34.7 48.3 49.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.8 -1.6 -1.9 -1.0 -1.0
Gjeldsgrad 2.5 2.1 1.9 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.1 -2.3 -3.2 -2.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE OG DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex