Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fagertun Norsk Folkehjelp
Juridisk navn:  Stiftelsen Fagertun Norsk Folkehjelp
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62331650
Postboks 168 Rudsenga 2 Fax: 62331651
2381 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 971456086
Aksjekapital: 337.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 11/4/1983
Foretakstype: STI
Revisor: Lokal Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.5%
Resultat  
  
-91.2%
Egenkapital  
  
0.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.119.000 29.595.000 29.051.000 26.215.000 24.332.000
Resultat: 276.000 3.135.000 4.795.000 3.539.000 2.340.000
Egenkapital: 29.355.000 29.078.000 25.944.000 21.149.000 17.610.000
Regnskap for  Stiftelsen Fagertun Norsk Folkehjelp
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.119.000 29.595.000 29.051.000 26.215.000 24.332.000
Driftskostnader -24.025.000 -26.649.000 -24.454.000 -22.835.000 -22.165.000
Driftsresultat 95.000 2.945.000 4.597.000 3.380.000 2.166.000
Finansinntekter 182.000 193.000 198.000 159.000 222.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 -48.000
Finans 182.000 191.000 198.000 159.000 174.000
Resultat før skatt 276.000 3.135.000 4.795.000 3.539.000 2.340.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 3.135.000 4.795.000 3.539.000 2.340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.375.000 11.418.000 4.223.000 3.462.000 3.671.000
Sum omløpsmidler 21.813.000 22.483.000 25.707.000 21.645.000 17.354.000
Sum eiendeler 33.188.000 33.901.000 29.930.000 25.107.000 21.025.000
Sum opptjent egenkapital 29.018.000 28.741.000 25.607.000 20.812.000 17.273.000
Sum egenkapital 29.355.000 29.078.000 25.944.000 21.149.000 17.610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.833.000 4.822.000 3.986.000 3.958.000 3.416.000
Sum gjeld og egenkapital 33.188.000 33.900.000 29.930.000 25.107.000 21.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.109.000 29.595.000 29.021.000 26.215.000 24.332.000
Andre inntekter 10.000 0 30.000 0 0
Driftsinntekter 24.119.000 29.595.000 29.051.000 26.215.000 24.332.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.019.000 -21.765.000 -20.202.000 -19.230.000 -17.807.000
Avskrivning -512.000 -309.000 -225.000 -209.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -121.000
Andre driftskostnader -4.494.000 -4.575.000 -4.027.000 -3.396.000 -4.091.000
Driftskostnader -24.025.000 -26.649.000 -24.454.000 -22.835.000 -22.165.000
Driftsresultat 95.000 2.945.000 4.597.000 3.380.000 2.166.000
Finansinntekter 182.000 193.000 198.000 159.000 222.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 -48.000
Finans 182.000 191.000 198.000 159.000 174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 276.000 3.135.000 4.795.000 3.539.000 2.340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.897.000 9.676.000 2.665.000 2.550.000 2.640.000
Maskiner anlegg 0 0 0 6.000 11.000
Driftsløsøre 1.481.000 1.749.000 1.566.000 906.000 1.020.000
Sum varige driftsmidler 11.378.000 11.425.000 4.230.000 3.462.000 3.671.000
Sum finansielle anleggsmidler -3.000 -7.000 -7.000 0 0
Sum anleggsmidler 11.375.000 11.418.000 4.223.000 3.462.000 3.671.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.232.000 3.090.000 3.453.000 3.058.000 2.727.000
Andre fordringer 624.000 476.000 544.000 352.000 358.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.957.000 18.917.000 21.710.000 18.235.000 14.270.000
Sum omløpsmidler 21.813.000 22.483.000 25.707.000 21.645.000 17.354.000
Sum eiendeler 33.188.000 33.901.000 29.930.000 25.107.000 21.025.000
Sum opptjent egenkapital 29.018.000 28.741.000 25.607.000 20.812.000 17.273.000
Sum egenkapital 29.355.000 29.078.000 25.944.000 21.149.000 17.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 519.000 1.084.000 537.000 393.000 292.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.129.000 1.421.000 1.300.000 1.182.000 1.127.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.185.000 2.317.000 2.149.000 2.382.000 1.996.000
Sum kortsiktig gjeld 3.833.000 4.822.000 3.986.000 3.958.000 3.416.000
Sum gjeld og egenkapital 33.188.000 33.900.000 29.930.000 25.107.000 21.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.980.000 17.661.000 21.721.000 17.687.000 13.938.000
Likviditetsgrad 1 5.7 4.7 6.4 5.5 5.1
Likviditetsgrad 2 5.7 4.7 6.4 5.5 5.1
Soliditet 88.5 85.8 86.7 84.2 83.8
Resultatgrad 0.4 1 15.8 12.9 8.9
Rentedekningsgrad 1472.5 49.8
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.8 9.3 1 14.1 11.4
Signatur
28.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex