Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Eventyrveien
Juridisk navn:  Stiftelsen Eventyrveien
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Tet Kristiansand As Kongsgård Alle 61 Fax:
4632 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 977067669
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1964
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Tet Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.67%
Egenkapital  
  
-1.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 2.188.000 182.000 211.000 205.000
Resultat: -34.000 2.040.000 -41.000 21.000 79.000
Egenkapital: 3.349.000 3.383.000 1.343.000 1.383.000 1.362.000
Regnskap for  Stiftelsen Eventyrveien
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 2.188.000 182.000 211.000 205.000
Driftskostnader -50.000 -150.000 -225.000 -196.000 -137.000
Driftsresultat -50.000 2.038.000 -43.000 16.000 68.000
Finansinntekter 16.000 3.000 2.000 6.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 16.000 3.000 2.000 6.000 11.000
Resultat før skatt -34.000 2.040.000 -41.000 21.000 79.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 2.040.000 -41.000 21.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 289.000 301.000 312.000
Sum omløpsmidler 3.349.000 3.392.000 1.058.000 1.087.000 1.056.000
Sum eiendeler 3.349.000 3.392.000 1.347.000 1.388.000 1.368.000
Sum opptjent egenkapital 3.349.000 3.383.000 1.343.000 1.383.000 1.362.000
Sum egenkapital 3.349.000 3.383.000 1.343.000 1.383.000 1.362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000 5.000 5.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 3.349.000 3.392.000 1.348.000 1.388.000 1.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 2.188.000 182.000 211.000 205.000
Driftsinntekter 0 2.188.000 182.000 211.000 205.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -5.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -145.000 -213.000 -184.000 -125.000
Driftskostnader -50.000 -150.000 -225.000 -196.000 -137.000
Driftsresultat -50.000 2.038.000 -43.000 16.000 68.000
Finansinntekter 16.000 3.000 2.000 6.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 16.000 3.000 2.000 6.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 2.040.000 -41.000 21.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 269.000 275.000 281.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 21.000 26.000 31.000
Sum varige driftsmidler 0 0 289.000 301.000 312.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 289.000 301.000 312.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 37.000 33.000 19.000
Andre fordringer 0 0 40.000 39.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.349.000 3.392.000 982.000 1.015.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 3.349.000 3.392.000 1.058.000 1.087.000 1.056.000
Sum eiendeler 3.349.000 3.392.000 1.347.000 1.388.000 1.368.000
Sum opptjent egenkapital 3.349.000 3.383.000 1.343.000 1.383.000 1.362.000
Sum egenkapital 3.349.000 3.383.000 1.343.000 1.383.000 1.362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 5.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 0 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 9.000 5.000 5.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 3.349.000 3.392.000 1.348.000 1.388.000 1.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.349.000 3.383.000 1.053.000 1.082.000 1.050.000
Likviditetsgrad 1 376.9 211.6 217.4 176.0
Likviditetsgrad 2 0 376.9 211.6 217.5 176.1
Soliditet 1 99.7 99.6 99.6 99.6
Resultatgrad 93.1 -23.6 7.6 33.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet - 60.2 1.6 5.8
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex