Stiftelsen Evangeliesenteret
Juridisk navn:  Stiftelsen Evangeliesenteret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21004900
Postboks 1 Klostergata 29 Fax: 21004901
1501 Moss 1532 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 951675318
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Antall ansatte: 161
Etableringsdato: 7/2/1983 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.5%
Resultat  
  
-23.97%
Egenkapital  
  
11.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 99.055.000 94.787.000 87.283.000 91.301.000 92.178.000
Resultat: 4.689.000 6.167.000 -1.740.000 976.000 -3.195.000
Egenkapital: 46.234.000 41.545.000 35.378.000 37.118.000 36.142.000
Regnskap for  Stiftelsen Evangeliesenteret
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 99.055.000 94.787.000 87.283.000 91.301.000 92.178.000
Driftskostnader -94.175.000 -88.432.000 -89.264.000 -89.958.000 -94.818.000
Driftsresultat 4.880.000 6.355.000 -1.982.000 1.344.000 -2.641.000
Finansinntekter 163.000 129.000 687.000 101.000 253.000
Finanskostnader -353.000 -317.000 -446.000 -468.000 -806.000
Finans -190.000 -188.000 241.000 -367.000 -553.000
Resultat før skatt 4.689.000 6.167.000 -1.740.000 976.000 -3.195.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.689.000 6.167.000 -1.740.000 976.000 -3.195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.930.000 39.624.000 41.017.000 41.993.000 41.010.000
Sum omløpsmidler 27.172.000 24.381.000 16.896.000 17.051.000 17.599.000
Sum eiendeler 71.102.000 64.005.000 57.913.000 59.044.000 58.609.000
Sum opptjent egenkapital 38.234.000 33.545.000 27.378.000 29.118.000 28.142.000
Sum egenkapital 46.234.000 41.545.000 35.378.000 37.118.000 36.142.000
Sum langsiktig gjeld 12.709.000 11.300.000 11.300.000 11.154.000 11.248.000
Sum kortsiktig gjeld 12.159.000 11.160.000 11.235.000 10.772.000 11.219.000
Sum gjeld og egenkapital 71.102.000 64.005.000 57.913.000 59.044.000 58.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.337.000 43.753.000 47.531.000 45.694.000 44.216.000
Andre inntekter 53.718.000 51.035.000 39.752.000 45.607.000 47.961.000
Driftsinntekter 99.055.000 94.787.000 87.283.000 91.301.000 92.178.000
Varekostnad -2.518.000 -4.486.000 -1.075.000 -1.874.000 -1.824.000
Lønninger -52.283.000 -49.879.000 -50.213.000 -50.045.000 -50.206.000
Avskrivning -1.771.000 -1.712.000 -1.780.000 -1.684.000 -1.401.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.603.000 -32.355.000 -36.196.000 -36.355.000 -41.387.000
Driftskostnader -94.175.000 -88.432.000 -89.264.000 -89.958.000 -94.818.000
Driftsresultat 4.880.000 6.355.000 -1.982.000 1.344.000 -2.641.000
Finansinntekter 163.000 129.000 687.000 101.000 253.000
Finanskostnader -353.000 -317.000 -446.000 -468.000 -806.000
Finans -190.000 -188.000 241.000 -367.000 -553.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.689.000 6.167.000 -1.740.000 976.000 -3.195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 35.334.000 32.779.000 34.479.000 34.962.000 33.728.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.408.000 1.315.000 1.514.000 1.947.000 2.183.000
Sum varige driftsmidler 37.742.000 34.094.000 35.994.000 36.908.000 35.911.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.188.000 5.530.000 5.023.000 5.084.000 5.099.000
Sum anleggsmidler 43.930.000 39.624.000 41.017.000 41.993.000 41.010.000
Varebeholdning 278.000 501.000 640.000 596.000 785.000
Kundefordringer 1.459.000 1.824.000 2.254.000 2.624.000 3.263.000
Andre fordringer 1.225.000 1.001.000 1.629.000 1.131.000 1.253.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.209.000 21.054.000 12.373.000 12.699.000 12.298.000
Sum omløpsmidler 27.172.000 24.381.000 16.896.000 17.051.000 17.599.000
Sum eiendeler 71.102.000 64.005.000 57.913.000 59.044.000 58.609.000
Sum opptjent egenkapital 38.234.000 33.545.000 27.378.000 29.118.000 28.142.000
Sum egenkapital 46.234.000 41.545.000 35.378.000 37.118.000 36.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.709.000 11.300.000 11.300.000 11.154.000 11.248.000
Leverandørgjeld 3.075.000 2.424.000 2.083.000 2.044.000 2.382.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.291.000 3.006.000 3.471.000 3.079.000 3.204.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.792.000 5.730.000 5.681.000 5.648.000 5.633.000
Sum kortsiktig gjeld 12.159.000 11.160.000 11.235.000 10.772.000 11.219.000
Sum gjeld og egenkapital 71.102.000 64.005.000 57.913.000 59.044.000 58.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.013.000 13.221.000 5.661.000 6.279.000 6.380.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 1.5 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 1.4 1.6 1.5
Soliditet 6 64.9 61.1 62.9 61.7
Resultatgrad 4.9 6.7 -2.3 1.5 -2.9
Rentedekningsgrad 13.8 2 -4.4 3.1 -3.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 10.1 -2.2 2.4 -4.1
Signatur
04.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
04.09.2017
PROKURA HVER FOR SEG
KARLSEN-VIGARDT MONIKA EDITH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex