Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Elvebredden Kompetansesenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Elvebredden Kompetansesenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63922280
Postboks 146 Kastellv 19 Fax: 63922299
2081 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 957966713
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/21/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Allsidig Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.11%
Resultat  
  
-1368.18%
Egenkapital  
  
-83.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.700.000 13.466.000 7.001.000 22.833.000 22.954.000
Resultat: -3.348.000 264.000 -5.656.000 813.000 372.000
Egenkapital: -7.346.000 -3.998.000 -4.262.000 1.394.000 581.000
Regnskap for  Stiftelsen Elvebredden Kompetansesenter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.700.000 13.466.000 7.001.000 22.833.000 22.954.000
Driftskostnader -14.727.000 -12.852.000 -12.153.000 -21.534.000 -22.091.000
Driftsresultat -3.027.000 613.000 -5.153.000 1.299.000 863.000
Finansinntekter 23.000 8.000 1.000 1.000 38.000
Finanskostnader -344.000 -358.000 -504.000 -487.000 -530.000
Finans -321.000 -350.000 -503.000 -486.000 -492.000
Resultat før skatt -3.348.000 264.000 -5.656.000 813.000 372.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.348.000 264.000 -5.656.000 813.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 268.000 362.000 6.948.000 7.970.000 8.632.000
Sum omløpsmidler 1.775.000 2.466.000 742.000 5.685.000 4.831.000
Sum eiendeler 2.043.000 2.828.000 7.690.000 13.655.000 13.463.000
Sum opptjent egenkapital -7.846.000 -4.498.000 -4.762.000 894.000 81.000
Sum egenkapital -7.346.000 -3.998.000 -4.262.000 1.394.000 581.000
Sum langsiktig gjeld 5.034.000 5.408.000 9.447.000 9.629.000 9.631.000
Sum kortsiktig gjeld 4.354.000 1.418.000 2.505.000 2.633.000 3.251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.042.000 2.828.000 7.690.000 13.656.000 13.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.700.000 9.119.000 6.974.000 22.833.000 22.494.000
Andre inntekter 0 4.348.000 26.000 0 460.000
Driftsinntekter 11.700.000 13.466.000 7.001.000 22.833.000 22.954.000
Varekostnad -3.784.000 -4.462.000 -1.584.000 -3.985.000 -4.646.000
Lønninger -8.270.000 -5.601.000 -6.642.000 -12.654.000 -12.287.000
Avskrivning -68.000 -372.000 -1.061.000 -1.024.000 -1.641.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.605.000 -2.417.000 -2.866.000 -3.871.000 -3.517.000
Driftskostnader -14.727.000 -12.852.000 -12.153.000 -21.534.000 -22.091.000
Driftsresultat -3.027.000 613.000 -5.153.000 1.299.000 863.000
Finansinntekter 23.000 8.000 1.000 1.000 38.000
Finanskostnader -344.000 -358.000 -504.000 -487.000 -530.000
Finans -321.000 -350.000 -503.000 -486.000 -492.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.348.000 264.000 -5.656.000 813.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 123.000 130.000 6.584.000 7.412.000 8.240.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 206.000 364.000 558.000 392.000
Sum varige driftsmidler 268.000 336.000 6.948.000 7.970.000 8.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 26.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 268.000 362.000 6.948.000 7.970.000 8.632.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.214.000 968.000 538.000 1.098.000 1.886.000
Andre fordringer 58.000 33.000 34.000 6.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 503.000 1.465.000 171.000 4.582.000 2.888.000
Sum omløpsmidler 1.775.000 2.466.000 742.000 5.685.000 4.831.000
Sum eiendeler 2.043.000 2.828.000 7.690.000 13.655.000 13.463.000
Sum opptjent egenkapital -7.846.000 -4.498.000 -4.762.000 894.000 81.000
Sum egenkapital -7.346.000 -3.998.000 -4.262.000 1.394.000 581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.065.000 0 1.045.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.034.000 5.408.000 9.447.000 9.629.000 9.631.000
Leverandørgjeld 162.000 366.000 354.000 478.000 751.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 705.000 338.000 258.000 530.000 830.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.423.000 713.000 849.000 1.625.000 1.670.000
Sum kortsiktig gjeld 4.354.000 1.418.000 2.505.000 2.633.000 3.251.000
Sum gjeld og egenkapital 2.042.000 2.828.000 7.690.000 13.656.000 13.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.579.000 1.048.000 -1.763.000 3.052.000 1.580.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.7 0.3 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 1.7 0.3 2.2 1.5
Soliditet -359.7 -141.4 -55.4 10.2 4.3
Resultatgrad -25.9 4.6 -73.6 5.7 3.8
Rentedekningsgrad -8.8 1.7 -10.2 2.7 1.7
Gjeldsgrad -1.3 -1.7 -2.8 8.8 22.2
Total kapitalrentabilitet -147.1 2 9.5 6.7
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
LUDVIGSEN MARTHE HOFF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex