Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Dissimilis
Juridisk navn:  Stiftelsen Dissimilis
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67174880
Emma Hjorths Vei 50 Emma Hjorths Vei 50 Fax: 67131610
1336 Sandvika 1336 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 974253445
Aksjekapital: 325.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Norway Accounts As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.19%
Resultat  
  
-165.49%
Egenkapital  
  
-6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.542.000 7.309.000 7.245.000 7.457.000 6.556.000
Resultat: -334.000 510.000 234.000 1.158.000 667.000
Egenkapital: 5.707.000 6.075.000 5.520.000 5.286.000 4.129.000
Regnskap for  Stiftelsen Dissimilis
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.542.000 7.309.000 7.245.000 7.457.000 6.556.000
Driftskostnader -7.891.000 -6.820.000 -7.030.000 -6.342.000 -5.968.000
Driftsresultat -349.000 489.000 215.000 1.116.000 588.000
Finansinntekter 14.000 21.000 19.000 42.000 80.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 14.000 21.000 19.000 42.000 80.000
Resultat før skatt -334.000 510.000 234.000 1.158.000 667.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 510.000 234.000 1.158.000 667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 53.000 71.000 110.000 25.000
Sum omløpsmidler 6.617.000 6.967.000 6.343.000 6.010.000 5.063.000
Sum eiendeler 6.655.000 7.020.000 6.414.000 6.120.000 5.088.000
Sum opptjent egenkapital 4.582.000 4.950.000 5.195.000 -5.286.000 -4.129.000
Sum egenkapital 5.707.000 6.075.000 5.520.000 5.286.000 4.129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 947.000 944.000 894.000 834.000 959.000
Sum gjeld og egenkapital 6.654.000 7.019.000 6.414.000 -4.452.000 -3.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.977.000 6.851.000 0 1.552.000 1.541.000
Andre inntekter 565.000 459.000 7.245.000 5.905.000 5.015.000
Driftsinntekter 7.542.000 7.309.000 7.245.000 7.457.000 6.556.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.943.000 -5.026.000 -4.757.000 -4.361.000 -3.995.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -17.000 -10.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.933.000 -1.779.000 -2.256.000 -1.971.000 -1.964.000
Driftskostnader -7.891.000 -6.820.000 -7.030.000 -6.342.000 -5.968.000
Driftsresultat -349.000 489.000 215.000 1.116.000 588.000
Finansinntekter 14.000 21.000 19.000 42.000 80.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 14.000 21.000 19.000 42.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -334.000 510.000 234.000 1.158.000 667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 53.000 39.000 57.000 25.000
Sum varige driftsmidler 38.000 53.000 39.000 57.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 31.000 53.000 0
Sum anleggsmidler 38.000 53.000 71.000 110.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 105.000 170.000 9.000 0 2.000
Andre fordringer 29.000 34.000 151.000 242.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.483.000 6.763.000 6.184.000 5.768.000 4.866.000
Sum omløpsmidler 6.617.000 6.967.000 6.343.000 6.010.000 5.063.000
Sum eiendeler 6.655.000 7.020.000 6.414.000 6.120.000 5.088.000
Sum opptjent egenkapital 4.582.000 4.950.000 5.195.000 -5.286.000 -4.129.000
Sum egenkapital 5.707.000 6.075.000 5.520.000 5.286.000 4.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 45.000 70.000 139.000 0 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 389.000 353.000 705.000 629.000 572.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 513.000 521.000 50.000 205.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 947.000 944.000 894.000 834.000 959.000
Sum gjeld og egenkapital 6.654.000 7.019.000 6.414.000 -4.452.000 -3.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.670.000 6.023.000 5.449.000 5.176.000 4.104.000
Likviditetsgrad 1 7 7.4 7.1 7.2 5.3
Likviditetsgrad 2 7 7.4 7.1 7.3 5.3
Soliditet 85.8 86.6 86.1 86.4 81.2
Resultatgrad -4.6 6.7 3 15.0 9.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 3.6 18.9 13.1
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex