Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Det Norske Blåseensemble Anno 1734
Juridisk navn:  Stiftelsen Det Norske Blåseensemble Anno 1734
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69178250
Postboks 122 Tollbugata 4-6 Fax: 69178255
1751 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 985278016
Aksjekapital: 605.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 1/1/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.84%
Resultat  
  
-201.87%
Egenkapital  
  
-10.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.040.000 38.335.000 36.918.000 37.417.000 35.528.000
Resultat: -600.000 589.000 1.448.000 -1.234.000 133.000
Egenkapital: 4.956.000 5.556.000 4.966.000 3.518.000 4.752.000
Regnskap for  Stiftelsen Det Norske Blåseensemble Anno 1734
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.040.000 38.335.000 36.918.000 37.417.000 35.528.000
Driftskostnader -39.690.000 -37.795.000 -35.514.000 -38.749.000 -35.545.000
Driftsresultat -648.000 539.000 1.404.000 -1.331.000 -18.000
Finansinntekter 52.000 52.000 44.000 98.000 154.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 49.000 50.000 43.000 97.000 150.000
Resultat før skatt -600.000 589.000 1.448.000 -1.234.000 133.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -600.000 589.000 1.448.000 -1.234.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.908.000 3.650.000 3.767.000 3.777.000 3.138.000
Sum omløpsmidler 6.352.000 7.139.000 5.728.000 4.294.000 6.096.000
Sum eiendeler 10.260.000 10.789.000 9.495.000 8.071.000 9.234.000
Sum opptjent egenkapital 4.351.000 4.951.000 4.361.000 2.913.000 4.147.000
Sum egenkapital 4.956.000 5.556.000 4.966.000 3.518.000 4.752.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.304.000 5.233.000 4.528.000 4.552.000 4.481.000
Sum gjeld og egenkapital 10.260.000 10.789.000 9.494.000 8.070.000 9.233.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.140.000 3.206.000 2.393.000 3.536.000 2.410.000
Andre inntekter 35.900.000 35.129.000 34.526.000 33.881.000 33.118.000
Driftsinntekter 39.040.000 38.335.000 36.918.000 37.417.000 35.528.000
Varekostnad -7.337.000 -6.285.000 -4.754.000 -9.488.000 -8.263.000
Lønninger -26.078.000 -24.942.000 -24.260.000 -22.874.000 -21.565.000
Avskrivning -453.000 -469.000 -434.000 -365.000 -261.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.815.000 -6.087.000 -6.053.000 -6.081.000 -5.484.000
Driftskostnader -39.690.000 -37.795.000 -35.514.000 -38.749.000 -35.545.000
Driftsresultat -648.000 539.000 1.404.000 -1.331.000 -18.000
Finansinntekter 52.000 52.000 44.000 98.000 154.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 49.000 50.000 43.000 97.000 150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -600.000 589.000 1.448.000 -1.234.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 64.000 108.000 152.000 196.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 379.000 460.000 540.000 650.000 731.000
Driftsløsøre 3.508.000 3.126.000 3.118.000 2.974.000 2.210.000
Sum varige driftsmidler 3.887.000 3.586.000 3.658.000 3.625.000 2.941.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.908.000 3.650.000 3.767.000 3.777.000 3.138.000
Varebeholdning 333.000 327.000 339.000 352.000 404.000
Kundefordringer 187.000 8.000 21.000 110.000 304.000
Andre fordringer 886.000 703.000 406.000 1.542.000 1.722.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.947.000 6.101.000 4.962.000 2.290.000 3.528.000
Sum omløpsmidler 6.352.000 7.139.000 5.728.000 4.294.000 6.096.000
Sum eiendeler 10.260.000 10.789.000 9.495.000 8.071.000 9.234.000
Sum opptjent egenkapital 4.351.000 4.951.000 4.361.000 2.913.000 4.147.000
Sum egenkapital 4.956.000 5.556.000 4.966.000 3.518.000 4.752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.413.000 1.559.000 677.000 887.000 785.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.816.000 1.744.000 1.714.000 1.711.000 1.700.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.074.000 1.930.000 2.138.000 1.954.000 1.995.000
Sum kortsiktig gjeld 5.304.000 5.233.000 4.528.000 4.552.000 4.481.000
Sum gjeld og egenkapital 10.260.000 10.789.000 9.494.000 8.070.000 9.233.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.048.000 1.906.000 1.200.000 -258.000 1.615.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.3 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.2 0.9 1.3
Soliditet 48.3 51.5 52.3 43.6 51.5
Resultatgrad -1.7 1.4 3.8 -3.6 -0.1
Rentedekningsgrad 269.5 1 -1233.0 34.0
Gjeldsgrad 1.1 0.9 0.9 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet -5.8 5.5 15.3 -15.3 1.5
Signatur
09.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
DAMGAARD REMI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex