Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Crux
Juridisk navn:  Stiftelsen Crux
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23327550
Storgata 10B Storgata 10B Fax: 23327551
0155 Oslo 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975387011
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 622
Etableringsdato: 12/17/1987
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.84%
Resultat  
  
-376%
Egenkapital  
  
-5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 363.464.000 340.210.000 304.079.000 272.260.000 280.261.000
Resultat: -3.864.000 1.400.000 -5.098.000 -2.130.000 13.371.000
Egenkapital: 72.366.000 76.276.000 75.554.000 80.777.000 82.910.000
Regnskap for  Stiftelsen Crux
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 363.464.000 340.210.000 304.079.000 272.260.000 280.261.000
Driftskostnader -365.631.000 -337.297.000 -308.492.000 -275.741.000 -266.744.000
Driftsresultat -2.167.000 2.912.000 -4.413.000 -3.481.000 13.517.000
Finansinntekter 521.000 508.000 512.000 2.224.000 752.000
Finanskostnader -2.218.000 -2.020.000 -1.197.000 -874.000 -899.000
Finans -1.697.000 -1.512.000 -685.000 1.350.000 -147.000
Resultat før skatt -3.864.000 1.400.000 -5.098.000 -2.130.000 13.371.000
Skattekostnad -45.000 -76.000 -125.000 -2.000 -4.000
Årsresultat -3.909.000 1.324.000 -5.223.000 -2.133.000 13.366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 185.846.000 189.300.000 160.423.000 136.194.000 114.491.000
Sum omløpsmidler 49.300.000 48.423.000 56.747.000 56.402.000 80.480.000
Sum eiendeler 235.146.000 237.723.000 217.170.000 192.596.000 194.971.000
Sum opptjent egenkapital 69.666.000 73.576.000 72.854.000 78.077.000 80.210.000
Sum egenkapital 72.366.000 76.276.000 75.554.000 80.777.000 82.910.000
Sum langsiktig gjeld 102.094.000 108.168.000 92.942.000 66.709.000 65.752.000
Sum kortsiktig gjeld 60.685.000 53.280.000 48.674.000 45.109.000 46.310.000
Sum gjeld og egenkapital 235.145.000 237.724.000 217.170.000 192.595.000 194.972.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.407.000 39.831.000 36.991.000 272.260.000 280.261.000
Andre inntekter 323.058.000 300.379.000 267.088.000 0 0
Driftsinntekter 363.464.000 340.210.000 304.079.000 272.260.000 280.261.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -278.132.000 -255.510.000 -230.890.000 -208.410.000 -199.730.000
Avskrivning -7.456.000 -5.503.000 -5.130.000 -5.227.000 -4.984.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.043.000 -76.284.000 -72.472.000 -62.104.000 -62.030.000
Driftskostnader -365.631.000 -337.297.000 -308.492.000 -275.741.000 -266.744.000
Driftsresultat -2.167.000 2.912.000 -4.413.000 -3.481.000 13.517.000
Finansinntekter 521.000 508.000 512.000 2.224.000 752.000
Finanskostnader -2.218.000 -2.020.000 -1.197.000 -874.000 -899.000
Finans -1.697.000 -1.512.000 -685.000 1.350.000 -147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.909.000 1.324.000 -5.223.000 -2.133.000 13.366.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 162.993.000 165.443.000 140.264.000 115.425.000 105.839.000
Maskiner anlegg 6.034.000 7.364.000 6.414.000 6.661.000 6.032.000
Driftsløsøre 4.336.000 3.619.000 743.000 1.033.000 307.000
Sum varige driftsmidler 173.363.000 176.425.000 147.421.000 123.119.000 112.178.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.484.000 12.875.000 13.002.000 13.075.000 2.313.000
Sum anleggsmidler 185.846.000 189.300.000 160.423.000 136.194.000 114.491.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.019.000 15.971.000 16.227.000 10.380.000 9.600.000
Andre fordringer 5.740.000 3.559.000 7.022.000 11.752.000 11.142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.541.000 28.893.000 33.498.000 34.271.000 59.738.000
Sum omløpsmidler 49.300.000 48.423.000 56.747.000 56.402.000 80.480.000
Sum eiendeler 235.146.000 237.723.000 217.170.000 192.596.000 194.971.000
Sum opptjent egenkapital 69.666.000 73.576.000 72.854.000 78.077.000 80.210.000
Sum egenkapital 72.366.000 76.276.000 75.554.000 80.777.000 82.910.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.417.000 29.077.000 29.304.000 28.281.000 25.781.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.094.000 108.168.000 92.942.000 66.709.000 65.752.000
Leverandørgjeld 11.586.000 8.871.000 8.723.000 8.296.000 7.593.000
Betalbar skatt 60.000 76.000 68.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.702.000 17.291.000 15.559.000 14.034.000 13.433.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.337.000 27.042.000 24.324.000 22.779.000 25.284.000
Sum kortsiktig gjeld 60.685.000 53.280.000 48.674.000 45.109.000 46.310.000
Sum gjeld og egenkapital 235.145.000 237.724.000 217.170.000 192.595.000 194.972.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.385.000 -4.857.000 8.073.000 11.293.000 34.170.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.2 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.2 1.3 1.8
Soliditet 30.8 32.1 34.8 41.9 42.5
Resultatgrad -0.6 0.9 -1.5 -1.3 4.8
Rentedekningsgrad 1.4 -3.7 15.9
Gjeldsgrad 2.2 2.1 1.9 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet -0.7 1.4 -1.8 -0.7 7.3
Signatur
26.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2020
PROKURA I FELLESSKAP
BØE ULSTEIN RUTH INGRID
PROKURA I FELLESSKAP
HOV ØYVIND
PROKURA I FELLESSKAP
SCHEFTE MEYER MARIA CHRISTINA
PROKURA I FELLESSKAP
LIESSEM HELMUTH MATHIAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex