Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Convoy Cup Norway
Juridisk navn:  Stiftelsen Convoy Cup Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52828593
C/O Stacy Lee Ferkingstad Treskovegen 30 C/O Stacy Lee Ferkingstad Treskovegen 30 Fax: 23092319
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 987493496
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1500%
Egenkapital  
  
-23.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 13.000 84.000 0 5.000
Resultat: -14.000 1.000 48.000 -7.000 -33.000
Egenkapital: 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Regnskap for  Stiftelsen Convoy Cup Norway
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 13.000 84.000 0 5.000
Driftskostnader -14.000 -12.000 -36.000 -8.000 -38.000
Driftsresultat -14.000 1.000 48.000 -8.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 1.000 48.000 -7.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 1.000 48.000 -7.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum eiendeler 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -41.000 -42.000 0 -38.000
Sum egenkapital 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 31.000 0 0
Andre inntekter 0 13.000 53.000 0 5.000
Driftsinntekter 0 13.000 84.000 0 5.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -12.000 -36.000 -8.000 -38.000
Driftskostnader -14.000 -12.000 -36.000 -8.000 -38.000
Driftsresultat -14.000 1.000 48.000 -8.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 1.000 48.000 -7.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum omløpsmidler 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum eiendeler 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -41.000 -42.000 0 -38.000
Sum egenkapital 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 59.000 58.000 10.000 18.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 7.7 57.1 -660.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -31.1 1.7 82.8 -80.0 -183.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex