Stiftelsen Bymuseet I Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Bymuseet I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55308030
Postboks 4052 Sandviken Dreggsallmenningen 3 Fax: 55588050
5835 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988212024
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 11/1/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.95%
Resultat  
  
-10.29%
Egenkapital  
  
578.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 61.439.000 58.540.000 59.242.000 61.526.000 52.770.000
Resultat: 5.883.000 6.558.000 3.422.000 2.405.000 347.000
Egenkapital: 8.734.000 -1.824.000 -5.821.000 -7.118.000 1.751.000
Regnskap for  Stiftelsen Bymuseet I Bergen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 61.439.000 58.540.000 59.242.000 61.526.000 52.770.000
Driftskostnader -55.960.000 -52.437.000 -56.161.000 -59.211.000 -52.319.000
Driftsresultat 5.480.000 6.103.000 3.080.000 2.315.000 451.000
Finansinntekter 611.000 645.000 622.000 416.000 42.000
Finanskostnader -208.000 -189.000 -280.000 -326.000 -146.000
Finans 403.000 456.000 342.000 90.000 -104.000
Resultat før skatt 5.883.000 6.558.000 3.422.000 2.405.000 347.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.883.000 6.558.000 3.422.000 2.405.000 347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.667.000 37.901.000 32.537.000 30.404.000 31.521.000
Sum omløpsmidler 62.737.000 71.625.000 57.698.000 53.373.000 6.154.000
Sum eiendeler 122.404.000 109.526.000 90.235.000 83.777.000 37.675.000
Sum opptjent egenkapital 8.534.000 -2.024.000 -6.021.000 -7.318.000 1.551.000
Sum egenkapital 8.734.000 -1.824.000 -5.821.000 -7.118.000 1.751.000
Sum langsiktig gjeld 95.254.000 97.690.000 35.596.000 34.947.000 23.259.000
Sum kortsiktig gjeld 18.416.000 13.661.000 60.459.000 55.948.000 12.665.000
Sum gjeld og egenkapital 122.404.000 109.527.000 90.234.000 83.777.000 37.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.545.000 9.055.000 9.975.000 9.880.000 8.551.000
Andre inntekter 52.894.000 49.486.000 49.267.000 51.646.000 44.219.000
Driftsinntekter 61.439.000 58.540.000 59.242.000 61.526.000 52.770.000
Varekostnad -929.000 -994.000 -996.000 -1.663.000 -1.378.000
Lønninger -33.574.000 -35.028.000 -35.662.000 -35.237.000 -36.073.000
Avskrivning -4.509.000 -2.834.000 -2.875.000 -2.389.000 -1.632.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.053.000 -13.710.000 -16.759.000 -20.189.000 -13.146.000
Driftskostnader -55.960.000 -52.437.000 -56.161.000 -59.211.000 -52.319.000
Driftsresultat 5.480.000 6.103.000 3.080.000 2.315.000 451.000
Finansinntekter 611.000 645.000 622.000 416.000 42.000
Finanskostnader -208.000 -189.000 -280.000 -326.000 -146.000
Finans 403.000 456.000 342.000 90.000 -104.000
Konsernbidrag 0 -6.558.000 -3.422.000 -2.405.000 -347.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.883.000 6.558.000 3.422.000 2.405.000 347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 110.000 205.000 280.000
Fast eiendom 18.855.000 20.100.000 21.408.000 22.717.000 24.026.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.485.000 16.604.000 9.968.000 6.566.000 6.400.000
Sum varige driftsmidler 58.341.000 36.704.000 31.377.000 29.283.000 30.426.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.326.000 1.192.000 1.050.000 917.000 816.000
Sum anleggsmidler 59.667.000 37.901.000 32.537.000 30.404.000 31.521.000
Varebeholdning 1.199.000 1.094.000 965.000 834.000 567.000
Kundefordringer 2.165.000 1.040.000 244.000 364.000 176.000
Andre fordringer 1.838.000 2.730.000 2.906.000 1.397.000 2.501.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.536.000 66.762.000 53.583.000 50.779.000 2.911.000
Sum omløpsmidler 62.737.000 71.625.000 57.698.000 53.373.000 6.154.000
Sum eiendeler 122.404.000 109.526.000 90.235.000 83.777.000 37.675.000
Sum opptjent egenkapital 8.534.000 -2.024.000 -6.021.000 -7.318.000 1.551.000
Sum egenkapital 8.734.000 -1.824.000 -5.821.000 -7.118.000 1.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.410.000 89.014.000 26.087.000 24.827.000 12.872.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 95.254.000 97.690.000 35.596.000 34.947.000 23.259.000
Leverandørgjeld 5.183.000 3.965.000 2.251.000 3.358.000 2.983.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.396.000 2.138.000 1.901.000 1.708.000 2.125.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.837.000 7.557.000 56.308.000 50.882.000 7.558.000
Sum kortsiktig gjeld 18.416.000 13.661.000 60.459.000 55.948.000 12.665.000
Sum gjeld og egenkapital 122.404.000 109.527.000 90.234.000 83.777.000 37.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.321.000 57.964.000 -2.761.000 -2.575.000 -6.511.000
Likviditetsgrad 1 3.4 5.2 1 1 0.5
Likviditetsgrad 2 3.3 5.2 0.9 0.9 0.5
Soliditet 7.1 -1.7 -6.5 -8.5 4.6
Resultatgrad 8.9 10.4 5.2 3.8 0.9
Rentedekningsgrad 26.3 32.3 1 7.1 3.4
Gjeldsgrad 1 -16.5 -12.8 20.5
Total kapitalrentabilitet 5 6.2 4.1 3.3 1.3
Signatur
12.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2020
PROKURA
JOHNSEN FRANCK METTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex