Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Juridisk navn:  Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69301840
Postboks 585 Mosseveien 37 Fax: 69301841
1612 Fredrikstad 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 956114233
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 165
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.97%
Resultat  
  
867.8%
Egenkapital  
  
2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 82.046.000 79.681.000 79.688.000 76.593.000 84.368.000
Resultat: 2.555.000 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000
Egenkapital: 48.944.000 47.609.000 47.405.000 44.864.000 23.631.000
Regnskap for  Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 82.046.000 79.681.000 79.688.000 76.593.000 84.368.000
Driftskostnader -80.251.000 -79.211.000 -76.582.000 -54.992.000 -82.820.000
Driftsresultat 1.795.000 470.000 3.106.000 21.602.000 1.548.000
Finansinntekter 1.223.000 254.000 178.000 178.000 873.000
Finanskostnader -463.000 -460.000 -475.000 -547.000 -786.000
Finans 760.000 -206.000 -297.000 -369.000 87.000
Resultat før skatt 2.555.000 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.555.000 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.547.000 83.642.000 86.207.000 86.236.000 64.264.000
Sum omløpsmidler 33.364.000 27.462.000 25.208.000 19.749.000 21.538.000
Sum eiendeler 112.911.000 111.104.000 111.415.000 105.985.000 85.802.000
Sum opptjent egenkapital 46.444.000 45.109.000 44.905.000 42.364.000 21.131.000
Sum egenkapital 48.944.000 47.609.000 47.405.000 44.864.000 23.631.000
Sum langsiktig gjeld 41.078.000 44.043.000 44.129.000 44.380.000 46.483.000
Sum kortsiktig gjeld 22.889.000 19.452.000 19.882.000 16.742.000 15.688.000
Sum gjeld og egenkapital 112.911.000 111.104.000 111.416.000 105.986.000 85.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.475.000 76.862.000 76.048.000 76.593.000 84.368.000
Andre inntekter 12.571.000 2.819.000 3.640.000 0 0
Driftsinntekter 82.046.000 79.681.000 79.688.000 76.593.000 84.368.000
Varekostnad -162.000 -141.000 -295.000 -354.000 -633.000
Lønninger -61.807.000 -59.627.000 -63.206.000 -60.500.000 -64.001.000
Avskrivning -2.348.000 -2.346.000 -2.322.000 21.622.000 -3.078.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.934.000 -17.097.000 -10.759.000 -15.760.000 -15.108.000
Driftskostnader -80.251.000 -79.211.000 -76.582.000 -54.992.000 -82.820.000
Driftsresultat 1.795.000 470.000 3.106.000 21.602.000 1.548.000
Finansinntekter 1.223.000 254.000 178.000 178.000 873.000
Finanskostnader -463.000 -460.000 -475.000 -547.000 -786.000
Finans 760.000 -206.000 -297.000 -369.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.555.000 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 74.041.000 73.499.000 76.193.000 76.241.000 54.464.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 343.000 197.000 324.000 0 0
Sum varige driftsmidler 74.812.000 74.257.000 77.211.000 77.068.000 55.425.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.735.000 9.385.000 8.996.000 9.168.000 8.840.000
Sum anleggsmidler 79.547.000 83.642.000 86.207.000 86.236.000 64.264.000
Varebeholdning 0 0 0 0 21.000
Kundefordringer 4.005.000 3.299.000 2.919.000 3.711.000 4.219.000
Andre fordringer 3.549.000 7.442.000 4.841.000 2.804.000 1.882.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.810.000 16.488.000 17.100.000 13.234.000 15.417.000
Sum omløpsmidler 33.364.000 27.462.000 25.208.000 19.749.000 21.538.000
Sum eiendeler 112.911.000 111.104.000 111.415.000 105.985.000 85.802.000
Sum opptjent egenkapital 46.444.000 45.109.000 44.905.000 42.364.000 21.131.000
Sum egenkapital 48.944.000 47.609.000 47.405.000 44.864.000 23.631.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.239.000 17.555.000 16.721.000 14.843.000 14.843.000
Gjeld til kredittinstitutt 236.000 0 0 89.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 41.078.000 44.043.000 44.129.000 44.380.000 46.483.000
Leverandørgjeld 2.240.000 2.644.000 1.874.000 2.940.000 2.143.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.665.000 4.659.000 4.204.000 9.156.000 9.528.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.748.000 12.149.000 13.804.000 4.556.000 3.896.000
Sum kortsiktig gjeld 22.889.000 19.452.000 19.882.000 16.742.000 15.688.000
Sum gjeld og egenkapital 112.911.000 111.104.000 111.416.000 105.986.000 85.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.475.000 8.010.000 5.326.000 3.007.000 5.850.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4
Soliditet 43.3 42.9 42.5 42.3 27.5
Resultatgrad 2.2 0.6 3.9 28.2 1.8
Rentedekningsgrad 3.9 1 6.5 39.5 3.1
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.4 1.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 2.7 0.7 2.9 20.5 2.8
Signatur
06.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SKAARA KALLEBERG MARTE INGUNN
PROKURA HVER FOR SEG
MARTHINSEN BERGE AN-MAGRITT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex