Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Juridisk navn:  Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69301840
Postboks 585 Mosseveien 37 Fax: 69301841
1612 Fredrikstad 1610 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 956114233
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 165
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.01%
Resultat  
  
-90.6%
Egenkapital  
  
0.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 79.681.000 79.688.000 76.593.000 84.368.000 74.601.000
Resultat: 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000 349.000
Egenkapital: 47.609.000 47.405.000 44.864.000 23.631.000 21.996.000
Regnskap for  Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 79.681.000 79.688.000 76.593.000 84.368.000 74.601.000
Driftskostnader -79.211.000 -76.582.000 -54.992.000 -82.820.000 -73.923.000
Driftsresultat 470.000 3.106.000 21.602.000 1.548.000 679.000
Finansinntekter 254.000 178.000 178.000 873.000 576.000
Finanskostnader -460.000 -475.000 -547.000 -786.000 -907.000
Finans -206.000 -297.000 -369.000 87.000 -331.000
Resultat før skatt 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000 349.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.642.000 86.207.000 86.236.000 64.264.000 59.066.000
Sum omløpsmidler 27.462.000 25.208.000 19.749.000 21.538.000 21.353.000
Sum eiendeler 111.104.000 111.415.000 105.985.000 85.802.000 80.419.000
Sum opptjent egenkapital 45.109.000 44.905.000 42.364.000 21.131.000 19.496.000
Sum egenkapital 47.609.000 47.405.000 44.864.000 23.631.000 21.996.000
Sum langsiktig gjeld 44.043.000 44.129.000 44.380.000 46.483.000 44.736.000
Sum kortsiktig gjeld 19.452.000 19.882.000 16.742.000 15.688.000 13.687.000
Sum gjeld og egenkapital 111.104.000 111.416.000 105.986.000 85.802.000 80.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.862.000 76.048.000 76.593.000 84.368.000 74.601.000
Andre inntekter 2.819.000 3.640.000 0 0 0
Driftsinntekter 79.681.000 79.688.000 76.593.000 84.368.000 74.601.000
Varekostnad -141.000 -295.000 -354.000 -633.000 -454.000
Lønninger -59.627.000 -63.206.000 -60.500.000 -64.001.000 -58.146.000
Avskrivning -2.346.000 -2.322.000 21.622.000 -3.078.000 -3.036.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.097.000 -10.759.000 -15.760.000 -15.108.000 -12.287.000
Driftskostnader -79.211.000 -76.582.000 -54.992.000 -82.820.000 -73.923.000
Driftsresultat 470.000 3.106.000 21.602.000 1.548.000 679.000
Finansinntekter 254.000 178.000 178.000 873.000 576.000
Finanskostnader -460.000 -475.000 -547.000 -786.000 -907.000
Finans -206.000 -297.000 -369.000 87.000 -331.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 2.808.000 21.233.000 1.636.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 73.499.000 76.193.000 76.241.000 54.464.000 53.516.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 197.000 324.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 74.257.000 77.211.000 77.068.000 55.425.000 54.609.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.385.000 8.996.000 9.168.000 8.840.000 4.456.000
Sum anleggsmidler 83.642.000 86.207.000 86.236.000 64.264.000 59.066.000
Varebeholdning 0 0 0 21.000 26.000
Kundefordringer 3.299.000 2.919.000 3.711.000 4.219.000 3.998.000
Andre fordringer 7.442.000 4.841.000 2.804.000 1.882.000 2.043.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.488.000 17.100.000 13.234.000 15.417.000 15.286.000
Sum omløpsmidler 27.462.000 25.208.000 19.749.000 21.538.000 21.353.000
Sum eiendeler 111.104.000 111.415.000 105.985.000 85.802.000 80.419.000
Sum opptjent egenkapital 45.109.000 44.905.000 42.364.000 21.131.000 19.496.000
Sum egenkapital 47.609.000 47.405.000 44.864.000 23.631.000 21.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.555.000 16.721.000 14.843.000 14.843.000 11.044.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 89.000 121.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 44.043.000 44.129.000 44.380.000 46.483.000 44.736.000
Leverandørgjeld 2.644.000 1.874.000 2.940.000 2.143.000 1.774.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.659.000 4.204.000 9.156.000 9.528.000 8.532.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.149.000 13.804.000 4.556.000 3.896.000 3.231.000
Sum kortsiktig gjeld 19.452.000 19.882.000 16.742.000 15.688.000 13.687.000
Sum gjeld og egenkapital 111.104.000 111.416.000 105.986.000 85.802.000 80.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.010.000 5.326.000 3.007.000 5.850.000 7.666.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6
Soliditet 42.9 42.5 42.3 27.5 27.4
Resultatgrad 0.6 3.9 28.2 1.8 0.9
Rentedekningsgrad 1 6.5 39.5 3.1 1.4
Gjeldsgrad 1.3 1.4 1.4 2.6 2.7
Total kapitalrentabilitet 0.7 2.9 20.5 2.8 1.6
Signatur
31.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
PROKURA HVER FOR SEG
SKAARA MARTE INGUNN KALLEBERG
MARTHINSEN AN-MAGRITT BERGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex