Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Blå Kors Drammen
Juridisk navn:  Stiftelsen Blå Kors Drammen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32809900
Cappelens Gate 42 Cappelens Gate 42 Fax: 32809901
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 979648243
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/28/1976
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Evry Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.42%
Resultat  
  
-115.22%
Egenkapital  
  
-0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.840.000 6.301.000 5.165.000 5.198.000 3.203.000
Resultat: -99.000 -46.000 658.000 462.000 -1.132.000
Egenkapital: 10.830.000 10.929.000 10.976.000 10.317.000 9.855.000
Regnskap for  Stiftelsen Blå Kors Drammen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.840.000 6.301.000 5.165.000 5.198.000 3.203.000
Driftskostnader -7.401.000 -5.892.000 -4.443.000 -4.310.000 -3.916.000
Driftsresultat 439.000 410.000 722.000 888.000 -713.000
Finansinntekter 24.000 11.000 408.000 29.000 45.000
Finanskostnader -562.000 -466.000 -472.000 -455.000 -464.000
Finans -538.000 -455.000 -64.000 -426.000 -419.000
Resultat før skatt -99.000 -46.000 658.000 462.000 -1.132.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -46.000 658.000 462.000 -1.132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.169.000 29.536.000 29.346.000 29.483.000 29.625.000
Sum omløpsmidler 4.287.000 3.911.000 3.116.000 2.533.000 2.200.000
Sum eiendeler 33.456.000 33.447.000 32.462.000 32.016.000 31.825.000
Sum opptjent egenkapital 10.730.000 10.829.000 10.557.000 10.113.000 9.651.000
Sum egenkapital 10.830.000 10.929.000 10.976.000 10.317.000 9.855.000
Sum langsiktig gjeld 20.198.000 20.036.000 19.817.000 20.143.000 20.318.000
Sum kortsiktig gjeld 2.427.000 2.481.000 1.670.000 1.557.000 1.652.000
Sum gjeld og egenkapital 33.455.000 33.446.000 32.144.000 31.913.000 31.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.840.000 6.301.000 5.165.000 5.198.000 3.203.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.840.000 6.301.000 5.165.000 5.198.000 3.203.000
Varekostnad -697.000 -534.000 -230.000 -565.000 -150.000
Lønninger -4.429.000 -3.501.000 -2.540.000 -1.744.000 -1.647.000
Avskrivning -214.000 -195.000 -137.000 -142.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.061.000 -1.662.000 -1.536.000 -1.859.000 -1.982.000
Driftskostnader -7.401.000 -5.892.000 -4.443.000 -4.310.000 -3.916.000
Driftsresultat 439.000 410.000 722.000 888.000 -713.000
Finansinntekter 24.000 11.000 408.000 29.000 45.000
Finanskostnader -562.000 -466.000 -472.000 -455.000 -464.000
Finans -538.000 -455.000 -64.000 -426.000 -419.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -46.000 658.000 462.000 -1.132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.999.000 14.136.000 14.273.000 14.411.000 14.552.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 250.000 327.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.249.000 14.463.000 14.273.000 14.411.000 14.552.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.920.000 15.073.000 15.073.000 15.073.000 15.073.000
Sum anleggsmidler 29.169.000 29.536.000 29.346.000 29.483.000 29.625.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 303.000 118.000 1.000 176.000 232.000
Andre fordringer 285.000 173.000 163.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.699.000 3.619.000 2.952.000 2.352.000 1.968.000
Sum omløpsmidler 4.287.000 3.911.000 3.116.000 2.533.000 2.200.000
Sum eiendeler 33.456.000 33.447.000 32.462.000 32.016.000 31.825.000
Sum opptjent egenkapital 10.730.000 10.829.000 10.557.000 10.113.000 9.651.000
Sum egenkapital 10.830.000 10.929.000 10.976.000 10.317.000 9.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.198.000 20.036.000 19.817.000 20.143.000 20.318.000
Leverandørgjeld 235.000 430.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 318.000 275.000 224.000 170.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.874.000 1.776.000 1.446.000 1.388.000 1.523.000
Sum kortsiktig gjeld 2.427.000 2.481.000 1.670.000 1.557.000 1.652.000
Sum gjeld og egenkapital 33.455.000 33.446.000 32.144.000 31.913.000 31.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.860.000 1.430.000 1.446.000 976.000 548.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.9 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.9 1.7 1.4
Soliditet 32.4 32.7 33.8 32.2 31.0
Resultatgrad 5.6 6.5 1 17.1 -22.3
Rentedekningsgrad 0.8 0.9 1.5 2.0 -1.4
Gjeldsgrad 2.1 2.1 2 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.3 3.5 2.9 -2.1
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex