Stiftelsen Barentshavkonferanser
Juridisk navn:  Stiftelsen Barentshavkonferanser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41618818
Postboks 497 4 Etg. Sjøgata 6 Fax: 78406201
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 989368958
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.3%
Resultat  
  
36.79%
Egenkapital  
  
11.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.911.000 4.409.000 4.114.000 4.150.000 5.078.000
Resultat: 290.000 212.000 88.000 -72.000 276.000
Egenkapital: 2.123.000 1.903.000 1.749.000 1.691.000 1.762.000
Regnskap for  Stiftelsen Barentshavkonferanser
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.911.000 4.409.000 4.114.000 4.150.000 5.078.000
Driftskostnader -3.621.000 -4.198.000 -4.027.000 -4.225.000 -4.801.000
Driftsresultat 289.000 211.000 87.000 -75.000 278.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 -2.000
Resultat før skatt 290.000 212.000 88.000 -72.000 276.000
Skattekostnad -70.000 -57.000 -30.000 1.000 -79.000
Årsresultat 220.000 155.000 58.000 -71.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 101.000 177.000 205.000 217.000
Sum omløpsmidler 2.253.000 2.111.000 1.928.000 1.792.000 1.681.000
Sum eiendeler 2.276.000 2.212.000 2.105.000 1.997.000 1.898.000
Sum opptjent egenkapital 1.125.000 905.000 751.000 693.000 764.000
Sum egenkapital 2.123.000 1.903.000 1.749.000 1.691.000 1.762.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 308.000 357.000 306.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 2.211.000 2.106.000 1.997.000 1.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.704.000 3.609.000 3.713.000 3.770.000 4.843.000
Andre inntekter 206.000 800.000 401.000 380.000 235.000
Driftsinntekter 3.911.000 4.409.000 4.114.000 4.150.000 5.078.000
Varekostnad -2.047.000 -2.515.000 -2.150.000 -2.314.000 -3.135.000
Lønninger -1.049.000 -1.152.000 -1.281.000 -1.320.000 -940.000
Avskrivning -10.000 -22.000 -21.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -515.000 -509.000 -575.000 -573.000 -708.000
Driftskostnader -3.621.000 -4.198.000 -4.027.000 -4.225.000 -4.801.000
Driftsresultat 289.000 211.000 87.000 -75.000 278.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 155.000 58.000 -71.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 80.000 135.000 163.000 157.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 20.000 43.000 42.000 60.000
Sum varige driftsmidler 10.000 20.000 43.000 42.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 101.000 177.000 205.000 217.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 103.000 98.000 138.000 259.000 3.000
Andre fordringer 17.000 425.000 141.000 259.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.133.000 1.588.000 1.648.000 1.275.000 1.669.000
Sum omløpsmidler 2.253.000 2.111.000 1.928.000 1.792.000 1.681.000
Sum eiendeler 2.276.000 2.212.000 2.105.000 1.997.000 1.898.000
Sum opptjent egenkapital 1.125.000 905.000 751.000 693.000 764.000
Sum egenkapital 2.123.000 1.903.000 1.749.000 1.691.000 1.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 127.000 125.000 107.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 26.000 42.000 68.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 155.000 189.000 132.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 308.000 357.000 306.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 2.211.000 2.106.000 1.997.000 1.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.101.000 1.803.000 1.571.000 1.486.000 1.545.000
Likviditetsgrad 1 14.8 6.9 5.4 5.9 12.4
Likviditetsgrad 2 14.8 6.9 5.4 5.9 12.4
Soliditet 93.3 86.1 8 84.7 92.8
Resultatgrad 7.4 4.8 2.1 -1.8 5.5
Rentedekningsgrad 56.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.7 9.6 4.2 -3.7 14.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex