Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Anna Jebsens Minde
Juridisk navn:  Stiftelsen Anna Jebsens Minde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55917638
Kolstien 87 Kolstien 87 Fax: 55917638
5097 Bergen 5097 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975438074
Aksjekapital: 6.500.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/1866
Foretakstype: STI
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.24%
Resultat  
  
-82.99%
Egenkapital  
  
2.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.538.000 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.093.000
Resultat: 1.025.000 6.025.000 418.000 157.000 -373.000
Egenkapital: 42.295.000 41.271.000 35.246.000 34.828.000 34.670.000
Regnskap for  Stiftelsen Anna Jebsens Minde
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.538.000 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.093.000
Driftskostnader -1.513.000 -1.277.000 -1.186.000 -1.101.000 -1.467.000
Driftsresultat 1.025.000 6.025.000 417.000 157.000 -374.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.025.000 6.025.000 418.000 157.000 -373.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.025.000 6.025.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.471.000 29.929.000 34.629.000 31.825.000 31.783.000
Sum omløpsmidler 10.824.000 11.342.000 617.000 3.472.000 3.187.000
Sum eiendeler 42.295.000 41.271.000 35.246.000 35.297.000 34.970.000
Sum opptjent egenkapital 35.795.000 34.771.000 28.746.000 28.328.000 28.170.000
Sum egenkapital 42.295.000 41.271.000 35.246.000 34.828.000 34.670.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 470.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 42.295.000 41.271.000 35.246.000 35.298.000 34.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.537.000 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.094.000
Driftsinntekter 2.538.000 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.093.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.513.000 -1.277.000 -1.186.000 -1.101.000 -1.467.000
Driftskostnader -1.513.000 -1.277.000 -1.186.000 -1.101.000 -1.467.000
Driftsresultat 1.025.000 6.025.000 417.000 157.000 -374.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.025.000 6.025.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 31.471.000 29.929.000 34.629.000 31.825.000 31.783.000
Sum anleggsmidler 31.471.000 29.929.000 34.629.000 31.825.000 31.783.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.824.000 11.342.000 617.000 3.472.000 3.187.000
Sum omløpsmidler 10.824.000 11.342.000 617.000 3.472.000 3.187.000
Sum eiendeler 42.295.000 41.271.000 35.246.000 35.297.000 34.970.000
Sum opptjent egenkapital 35.795.000 34.771.000 28.746.000 28.328.000 28.170.000
Sum egenkapital 42.295.000 41.271.000 35.246.000 34.828.000 34.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 470.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 470.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 42.295.000 41.271.000 35.246.000 35.298.000 34.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.824.000 11.342.000 617.000 3.002.000 2.887.000
Likviditetsgrad 1 7.4 10.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0 7.4 10.7
Soliditet 1 1 1 98.7 99.1
Resultatgrad 40.4 82.5 2 12.5 -34.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 14.6 1.2 0.4 -1.1
Signatur
25.09.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex